Vil slå sammen semesteravgift og busskort

Fylkesutvalget ber Universitet i Stavanger vurdere å øke semesteravgiften, slik at studentkortet også kan brukes som busskort. – Dette er helt feil, mener studentrepresentant Anders Aas Nordin.

Universitetet i Stavanger

Hvis UiS velger å inkludere busskort i semesteravgiften, kan UiS-studenter ende opp med å måtte betale det tredobbelte i semesteravgift av hva de gjør nå.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Anders Aas Nordin

Leder for Velferdstinget i Stavanger, Anders Aas Nordin, synes det er bra at Fylkesutvalget vil ha flere til å reise kollektivt. Likevel mener han ikke at løsningen er å innlemme busskort i semesteravgiften.

Foto: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Leder for Velferdstinget i Stavanger, Anders Aas Nordin, mener at Fylkesutvalget ikke tenker på studentenes beste.

Fylkesutvalget oppfordrer universiteter og høgskoler å vurdere å inkludere busskort i semesteravgiften. Det kom fram under Fylkesutvalgets møte i dag.

Dagens semesteravgift er på 680 kroner. Dersom studentene i tillegg skal betale for et busskort, kommer prisen på over 2000 kroner per semester. Det er for mye mener Nordin.

– Det er bra at folk kommer med ideer for å få flere til å reise kollektivt, men dette er ikke en idé som vil hjelpe studentene, sier han og fortsetter:

– Det er ikke alle som kan ta bussen. Derfor blir det feil å pålegge alle studentene i Stavanger et busskort innlemmet semesteravgiften, sier han.

Får støtte fra universitetsdirektøren

Dette er også universitetsdirektør John B. Møst enig i.

– Det er problematisk å pålegge studentene å betale for et tilbud ikke alle benytter seg av, sier han.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Buss kan bli inkludert i semesteravgiften

Dagens semesteravgift for studenter er 680 kr. Nå kan den kanskje tredobles.

Nordin skjønner at fylkespolitikerne vil ha flere til å ta bussen, men mener at løsningen ligger i busstilbudet.

– I stedet for at politikerne ønsker at UiS skal vurdere å øke semesteravgiften, så hadde det vært bedre å forbedre selve busstilbudet, sier han.

Nordin mener at avganger til og fra universitetet hver tiende minutt fra hele distriktet, hadde vært en bedre løsning.

Ber også UiS vurdere parkeringsavgift

Politikerne ønsker også at universitetet skal vurdere å ta betaling for studentene som parkerer på UiS, slik at flere studenter heller velger å reise kollektivt.

Arbeiderpartiet var det eneste partiet som stemte imot oppfordringen under dagens møte.

– Det blir prinsipielt feil for oss, sier Hildegunn Bjelde (Ap).