Vil ha fleire tips etter kattedrap i Haugesund

Trass dusør på 10.000 kroner og etterforsking av politiet, er framleis ingen tatt for dei makabre kattedrapa som skjedde i Haugesund for om lag ein månad sidan. Nå ber politiet om fleire tips.

Politiet har ikkje tatt nokon for kattedrapa i Haugesund for ein månads tid sidan. Dyrevernarane har ennå plakatar oppe, med stor løn til den eller dei som kan hjelpa til med ei oppklaring.

SJÅ VIDEO: Åtte år gamle Helene Høie er redd for å sleppa kattane sine laus i Haugesund. Ho håper at gjerningspersonane bak kattedrapa blir tekne.

Helene Høie

Helene Høie er redd for sine fem kattar i Haugesund.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Det er nå om lag ein månad sidan fire kattar blei drepne på bestialsk vis i nordre bydel i Haugesund.

Saka om at fleire av kattane blei hengde opp i tre, vekte harme i heile landet, og dyrevernarar lova ut dusør på 10.000 kroner til dei som kunne hjelpa til med å klara opp saka.

Sjølv om politiet seier dei tar saka på høgste alvor har framleis ingen blitt tekne for ugjerninga.

– Me samordnar nå tipsa i alle kattedrap-sakene, men er også interesserte i fleire tips. Me ønsker sjølvsagt så snart som råd å få fatt i den eller dei som driv med dette, seier politibetjent Andreas Røssland.

Redd for å sleppa ut kattane sine

Åtte år gamle Helene Høie er redd når ho må sleppa kattane sine ut om natta. Ho og mora Mona Høie har fem kattar, og bur i området der det har skjedd fleire kattedrap i vår.

– Eg er mest redd om natta, for det er då det har skjedd, seier Helene.

Mona deler dottera si bekymring.

– Det er heilt grufullt at folk kan ta livet av forsvarslause dyr. Dei liker seg best ute om natta, då må dei få lov til å gå i fred, seier ho.

Framleis heng plakatane om dusør på 10.000 kroner oppe. Mona Høie er engasjert i Dyrebeskyttelsen, og håper nokon blir tatt.

– Eg håper for alle sin del at gjerningspersonane blir tekne. Då kan me sleppa ut kattane utan å vera urolege for at dei skal vera der dagen etter.

Dusør-plakat i Haugesund

Dusør-plakatane heng framleis oppe i Haugesund.

Foto: Thomas Halleland / NRK