Hopp til innhold

Vil ha enklere veg til sjukepleierutdanning

Rogaland Høyre vil at helsefagarbeidere skal kunne gå direkte inn på sykepleierstudiet, uten å måtte skaffe seg studiekompetanse først. Men sykepleierforbundet mener det er en dårlig idé.

Trening i helsefag

Helsefagarbeidere kan bringe med seg nyttig praktisk erfaring til sykepleieryrket, mener Rogaland Høyre. De viser til gode erfaringer med ingeniører som har gått direkte fra fagbrev til høyskole.

Foto: NRK


– Særlig innenfor helseområdet vil vi trenge svært mange kompetente medarbeidere. Helsefagarbeidere er en viktig grunnstamme i helsevesenet, men vi trenger også flere sykepleiere, stortingsrepresentant Sveinung Stensland.

Det er bakgrunnen for forslaget fra Rogaland Høyre. De mener det i dag er for tungvint for den som vil kvalifisere seg videre.

Sveinung Stensland

Dagens system er for tungvint, mener stortingsrepresentant for Høyre, Sveinung Stensland.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– I dag er det ikke så lett for en helsefagarbeider å bli sykepleier utenom å gå veien om påbygg og å ta opp fag som privatist. Dette kan være en alternativ vei inn for dyktige helsefagarbeidere, sier Stensland.

– Tilfører praktisk erfaring

Han viser til god erfaringer med ingeniører som har gått den såkalte y-vegen, direkte fra fagbrev til høyskole, uten først å skaffe seg studiekompetanse.

– Da får vi gjerne noen sykepleiere som har en bredere bakgrunn. Bare videregående skole er en veldig teoretisk tilnærming, mens en helsefagarbeider har en mye mer praktisk tilnærming, sier Stensland.

Men Nina Horpestad, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, er ikke enig i at dette er veien å gå for å utdanne flere sykepleiere.

Nina Horpestad

fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, Nina Horpestad, mener studiekompetanse er nødvendig.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi er opptatt av at alle skal få en enhetlig utdanning og gå ut med tilnærmet lik sluttkompetanse.

– Teoretisk kunnskap nødvendig

Ifølge Horpestad viser en undersøkelse utført av NOKUT at kompetansenivået til studenter på anatomi, fysiologi og biokjemi, var lavt.

– Når 43 prosent av disse studentene får E eller F, og nesten 30 prosent stryker, tyder det på at en trenger noe mer enn bare yrkesfaglig bakgrunn. En trenger faktisk studiekompetanse, sier hun.

Stensland understreker at forslaget innebærer et alternativ og ikke en ny vei til sykepleierutdanningen. De som velger denne veien, vil bruke lengre tid på å bli ferdig utdannet sykepleier enn de som tar en videregående utdanning med studiekompetanse.

Men selv om Stensland ønsker flere sykepleiere, mener Horpestad at det ikke er kun dem det er behov for.

– Jeg tror det viktigste heller er å få opp statusen til utdanningen som helsefagarbeider. Skal vi tro alle statistikker, er det dem vi faktisk vil mangle flest av. Vi vil mangle mange sykepleiere, men vi vil mangle enda flere helsefagarbeidere, sier Horpestad.

Flere nyheter fra Rogaland