Vil GPS-merke demente

Flere leteaksjoner etter eldre med demens gjør at fagfolk vil ha GPS-merking av demente i Stavanger kommune. – Det vil gi en trygghet for pårørende og sykehjem, sier Kåre Reiten (H), leder i kommunalstyret for levekår.

Leiteaksjon i Sola

Søndag ble det satt i gang en stor leteaksjon etter en 74 år gammel kvinne i Stavanger.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Det hender at demente går ut dørene og ikke finner veien hjem. Da ønsker jeg GPS-merking som gjør det enklere å finne dem, sier Anne Moi Bø, virksomhetsleder ved Mosheim sykehjem i Stavanger.

I helgen satte politiet i gang to leteaksjoner etter demente som var savnet i Stavanger. En 74 år gammel kvinne som ble meldt savnet fra hjemmet sent søndag kveld, ble først funnet mandag ettermiddag.

– Økt verdighet for eldre

Anne Moi Bø viser til statistikk som forteller at 80 prosent av beboere på norske sykehjem har demens.

Demens er en sykdom som rammer mange, og som bortsett fra alder, ikke har noen sammenheng med fysisk sykdom. Derfor kan demente på tur ofte tilbakelegge store avstander.

– Noen er lette på foten til tross for sin demenssykdom, sier Moi Bø.

Av flere fagpersoner har GPS-merking av eldre blitt lansert som såkalt velferdsteknologi, for å unngå leteaksjoner.

Pårørende og sykehjemmet skal kunne spore den forsvunnede, og hente dem tilbake uten å måtte tilkalle politi eller andre utenforstående.

– Jeg tror det kan skape økt verdighet hos de gamle. Vet vi hvor de er, kan vi komme inn med tillitsskapende tiltak der de befinner seg, og få dem hjem uten at det skaper angst og utrygghet hos dem, sier virksomhetslederen.

– Samfunnet må ta ansvar

Leder i kommunalstyret for levekår i Stavanger, Kåre Reiten (H), vil åpne for bruk av GPS-merking i Stavanger kommune.

– Jeg synes det kan være et fornuftig tiltak. Det gir en trygghet for pårørende og sykehjemmene, sier han.

Det prinsipielle spørsmålet han tar stilling til er om overvåkningsmuligheten vil være krenkende og nedverdigende for eldre.

Kåre Reiten

Kåre Reiten, leder i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger, vil åpne for bruk av GPS-merking i Stavanger.

Foto: Eirin Larsen / NRK

– Jeg klarer ikke å gjøre et stort problem ut av det. Det er alvorlig når en person ikke kan ta vare på seg selv, og da må samfunnet ta vare på vedkommende.

Sør-Varanger har fått grønt lys

Flere kommuner i Norge ønsker å GPS-merke demente. Sør-Varanger kommune i Finnmark tok i mai kontakt med Datatilsynet i saken, og fikk positivt svar fra tilsynet i oktober.

I tillatelsen tas det forbehold om at pasienter som skal delta i prosjektet, selv må samtykke til å utstyres med GPS- sender.

– Ingen skal sitte og følge med på hvor de er til enhver tid. GPS-en vil kun bli brukt hvis de ikke kommer tilbake til avtalt tid, eller ikke er hjemme når hjemmesykepleien har tilsyn på kveldstid, sier Trond Bernhardsen, som jobber med å innføre teknologien i kommunen.

Han mener GPS-merking gjør hverdagen tryggere for demente, pårørende og helsearbeidere, og gir demente mulighet til å oppholde seg mer utendørs.

– Jeg tror resten av landet vil følge etter, sier Bernhardsen.


Flere nyheter fra Rogaland