Vil lage Norges svar på Central Park i Stavanger

For mange byer er det allerede for seint å lage en bynær, sammenhengende nasjonalpark. Men i Stavanger er det fortsatt mulig, mener Venstre. – Et ekstremt forslag, sier Frp.

Jan Erik Søndeland

Jan Erik Søndeland i Venstre står på kullverten som binder Vålandsskogen sammen med Mosvatnet. I bakgrunnen kan du skimte Sørmarka, som han også ønsker å binde sammen med de andre grønne arealene.

Foto: Hanne Høyland / NRK

Miljødirektoratet har allerede innstilt til departementet at Mosvatnet i Stavanger bør fredes.

Venstre vil ta innstillingen enda lenger, og ønsker å koble sammen alle de grønne lungene som ligger i Stavanger innen 2030, og gjøre dem om til en stor, urban nasjonalpark.

Det er snakk om områdene Vålandsskogen til Vannassen og opp til Sørmarka.

– Flere av de store byene har allerede mistet denne muligheten. Vi må gjøre det nå, før vi bygger for tett i området, sier Jan Erik Søndeland, som er Venstres ordførerkandidat i Stavanger.

Han mener innstillingen kom på et perfekt tidspunkt.

– Vernet er et viktig sted på veien. Vi ønsker å ta vare på naturen og dyrelivet som er her, og da er et vern et veldig bra virkemiddel.

– Vi må nok flytte på noen hus

– Tenker dere i de baner som Central park i New York?

– Vi håper at parken blir enda større, mer grønt og mer dyrevennlig, sier Søndeland.

Urban nasjonalpark Stavanger

De grønne strekene er koblinger mellom de eksisterende grøntområdene som Venstre vil ha som nasjonalpark.

Foto: Jan Erik Søndeland, Venstre

Men for at planen om urban park skal kunne realiseres, innebærer det at noen hus må flyttes på. Søndeland lover gode kompensasjoner for de det måtte gjelde.

– Vi må være enige om at dette er en visjon for byen vår, og at vi kan samles om å lage en stor, grønn nasjonalpark.

Han legger til at om nasjonalparken blir en realitet, kommer den til å utvides steg for steg frem mot 2030, og at ekspropriering ikke kommer til å skje med det første.

Kritisk til forslaget

Bystyrerepresentant for Frp i Stavanger, Mats Danielsen, mener forslaget om urban nasjonalpark bryter med den private eiendomsretten.

– Det er ganske ekstremt å foreslå å ekspropriere og ta eiendommen fra private huseiere på Våland. Vi er enige med Venstre i at Mosvannet er en flott park, men vi synes det er lite klimavennlig å flytte så mange hus, sier han.

Mats Danielsen

Mats Danielsen i Frp.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Danielsen stiller også spørsmål ved hvordan Venstre skal finne penger til parken. Han mener historien har vist at Stavanger sliter med vedlikeholdet av de parkene som allerede finnes.

– Stavanger har ekstremt mange friområder. Jeg lurer på hvordan Venstre vil løse dette, sier han.

Mener et naturreservat holder

Hallgeir H. Langeland, styreleder for Naturvernforbundet i Rogaland, mener at det i utgangspunktet ikke er noe behov for en nasjonalpark.

– Vi mener at et fremtidig vedtak om et naturreservat i samme område er nok. Men jeg vil ikke avvise forslaget til Venstre sånn uten videre. Jeg skulle likevel ønske at de heller brukte valgkampen til å komme med konkrete forslag knyttet opp mot Preikestolen nasjonalpark, sier Langeland.

– Potensiell unik, nasjonal perle

Søndeland sier at Stavanger Venstre fokuserer mye på Preikestolen nasjonalpark, i tillegg til den urbane i Stavanger.

– Det at vi jobber med ett prosjekt, hindrer oss ikke i å jobbe med et annet. Vi er 100 prosent for Preikestolen nasjonalpark. I tillegg har vi faktisk muligheten til å lage Norges største sammenhengende urbane nasjonalpark, som kan bli en unik perle, sier Søndeland.

Han legger også til at Danielsen ikke har noe å bekymre seg for.

- Frp kan ta det helt med ro. Vi skal ikke røre noen hus på Våland. Langsiktig ser vi at det kan være lurt for kommunen å kjøpe eiendommer i nærheten, men det er ikke der vi begynner å jobbe. Først og fremst skal vi jobbe med å knytte de grønne områdene sammen, sier Søndeland.