Hopp til innhold

Vil gjøre gode ideer til faktiske arbeidsplasser

Seriegründer og eiendomsinvestor vil bidra til at gründere faktisk lykkes og at ideene blir til håndfaste arbeidsplasser.

Stein Inge Svensen og Margaret Hystad i Innovasjonshuset

Stein Inge Svensen og Margaret Hystad i Innovasjonshuset tror de har både erfaring og kapital til oppstartsbedrifter som vil videre.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Åtte av ti gründere har lagt ned bedriften sin innen det har gått tre år. Det er dårlig statistikk for et land hvor omstilling er blant de hyppigst brukte ordene blant politikere og næringsliv.

At de gode ideene faktisk blir til arbeidsplasser er desto viktigere i områder hvor arbeidsledigheten er på sitt høyeste enn på mange år.

– Det er masse tilbud til gründere og etablerere, men det er ikke noe strukturert opplegg for å ta de videre derifra, sier investor Margaret Hystad.

Høyest arbeidsledighet i landet

Stein Inge Svensen

Stein Inge Svensen har flere suksessfulle oppstartsbedrifter på samvittigheten. Nå vil han hjelpe flere med å lykkes.

Foto: Håvard Jørstad / Lensit.no

Sammen med seriegründer Stein Inge Svensen har hun sett en mulighet for å ikke bare utvide sitt eget levebrød, men samtidig øke muligheten for at det blir flere jobber på Haugalandet.

I dag er det nettopp Haugalandet og Nord-Jæren som har høyest arbeidsledighet i landet, og mens det snakkes varmt om omstilling, så har de bestemt seg for å sette omstilling ut i praksis.

– Vi er avhengige av at det skapes nye arbeidsplasser. For min del er det en lidenskap i å få bidra til å skape, og å få være med på omstilling, sier Hystad.

Gjennom Innovasjonshuset skal de bidra med penger til gründerbedrifter, men de tror det er erfaring som kan hjelpe folk over kneika.

–Motivasjonen er essensiell. I begynnelsen er jo ofte prosjektet ens baby, og da ligger det jo i sakens natur at man er glad i prosjektet sitt. Men det som og er viktig for oss er å holde på den drivkraften, sier Hystad.

– Lavterskel

Han har selv stått bak flere gründerbedrifter, og solgte i 2015 nettbutikken Lensit. Og pengene derfra har han brukt for å etablere nye bedrifter igjen. At de nå ser muligheter for å tjene penger på å hjelpe andre med å lage nye arbeidsplasser ser han bare positivt på.

– Det er hundre prosent kommersielt, men de som kommer til oss er jo også kommersielle, så det mener jeg ikke er noen motsetning.

Han tror at de kan gjøre en forskjell, men at de ikke må være en uoppnåelig aktør.

– Det må være et lavterskel, og det må være enkelt å komme til oss.