VIL GI MABLIS STØTTE:

Stavanger-rådmannen vil gi 125.000 kroner i støtte til den nye musikkfestivalen Mablis, som skal arrangeres ved Vålandstårnet i juni neste år. Samtidig sier rådmannen nei til å støtte den andre festival-nyvinningen Rogarock, som skal foregå utenfor oljemuseet i august. Årsaken er at søknaden er mangelfull. Kulturpolitikerne vedtar festivalstøtten i neste uke.