Lån fra fylket får fortgang på fire felt i Sola

Rogaland fylkeskommune vil forskuttere 250 millioner kroner til utbygginga av RV 509. Dermed kan dagens arbeid i Sømmevågen fortsette videre til Sola skole uten opphold.

RV 509 Sømmevågen

Vegvesenet er i full gang med bygging av fire felt på RV 509 i Sømmevågen i Sola. Å fortsette direkte videre til Sola skole, sparer mange titalls millioner kroner, og anleggsbransjen får hardt tiltrengte arbeidsoppgaver.

Foto: Statens vegvesen

– Det er et motkonjunkturtiltak i den situasjonen regionen er i. Vi trenger høyere aktivitet, og muligheter til å få flere i arbeid på kort sikt, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Solveig Ege Tengesdal

– Et viktig motkonjunkturtiltak, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Foto: Øystein Ellingsen

Derfor vil hun at fylkeskommunen skal forskuttere rundt 250 millioner kroner til utbedring av riksveg 509 i Sola.

Anleggsmaskinene har allerede lenge arbeidet med å utvide vegen til fire felt i Sømmevågen. Bare pengene har mangla for at de skal kunne fortsette direkte videre i 1,2 kilometer, til Sola skole.

Klar til å ta fatt

– Den strekningen er ferdig prosjektert. Får vi finansieringen på plass, er vi klare til å trykke på knappen, få arbeidet lyst ut og vegen bygget, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Astrid Eide.

Astrid Eide

Avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen er klar til å gå videre med RV 509.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Vegvesenet har tidligere anslått at en fortsettelse av arbeidet direkte videre fra Sømmevågen vil kunne gi stordriftsfordeler på 50 til 100 millioner kroner totalt for de to prosjektene. Astrid Eide kan ikke på stående fot gå god for summen, men bekrefter at det handler om store summer.

– Vi har jo allerede en byggherreorganisasjon på plass i Sømmevågen, og de kan ta det neste prosjektet parallelt, så vi sparer mange kostnader bare på det, sier hun.

Etterlengta prosjekt

Strekningen fra Sømmevågen til Sola er starten på Transportkorridor Vest som er svært etterlengta både blant privatbilister og ikke minst næringslivet som i dag sliter med lange køer i området.

Men prosjektet er ikke inne Nasjonal Transportplan. Det er en del av prosjektene i Bypakke Nord-Jæren, men den skal ikke vedtas i Stortinget før til sommeren.

Derfor har fylkeskommunen trengt en garanti fra statlige myndigheter for at de får tilbake pengene, og ikke risikerer at lånet de gir, ender opp som et tilskudd.

Den garantien kom fredag i form av en e-post fra Vegdirektoratet. Der går det fram at fylkeskommunen vil få pengene tilbake uavhengig av om Bypakke Nord-Jæren blir vedtatt eller ikke.

– Det er veldig positivt, og betyr at saken nå blir lagt fram for politikerne med en positiv innstilling, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Dermed ligger alt til rette for at fylkesutvalget 26. januar og fylkestinget 27. januar sier ja til å låne ut 250 millioner kroner til prosjektet