Vil forby traktorer i verdens lengste undersjøiske tunnel

Bønder fortviler over Statens vegvesens traktor-nei i tunnelen Ryfast. Omveien som Vegvesenet foreslår, tar nesten fire ganger så lang tid.

Kan bli traktorforbud i Ryfast

Bonde Trond Norland får ikke kjøre traktor i Ryfast når tunnelen åpner i desember 2019. Statens vegvesen mener bøndene kan ta ferja og kjøre riksvei 13 i stedet, men det tar i underkant av to timer.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Statens vegvesen vil ha et forbud mot å kjøre traktor og andre saktegående kjøretøy i verdens lengste undersjøiske veitunnel, Ryfast.

Det får bønder i kommunene Strand og Forsand i Rogaland til å reagere.

– Forbudet vil føre til økte kostnader og transportavstander for bondenæringen, som er en viktig næring i begge kommuner. Ryfast er ment for næringslivet og bøndene er en del av det, sier Trond Norland, leder i Strand og Forsand bonde- og småbrukarlag.

Ryfast åpner i desember, med en fartsgrense på 80 kilometer i timen. Tunnelen er bygd med to felt i hver retning.

I høringsuttalelsene er både politiet og de berørte kommunene Stavanger og Strand positive til å slippe traktorer gjennom Ryfast.

Fire ganger så lang tid

Norland har en traktor som kjører i mellom 40 og 50 kilometer i timen. Han anslår at han må inn til Stavanger sentrum med traktoren et par ganger i året, for å hente varer eller utstyr.

Leder Reinert Idsø i Strand Bondelag

Leder Reinert Idsø i Strand Bondelag.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Når Ryfast åpner og dagens ferjesamband mellom Tau og Stavanger blir lagt ned, vil en tur gjennom tunnelen gjøre reisen betydelig lettere. Man kan komme seg fra Solbakk i Strand kommune til Stavanger sentrum på en drøy halvtime med traktor.

Vegvesenets traktorforbud innebærer derimot at bøndene må bruke i underkant av to timer på samme reise. Først må de kjøre fra Tau til Oanes, deretter ta ferje over til Lauvik, og til slutt kjøre videre på riksvei 13 til Stavanger.

Det betyr at bonden har brukt nærmere fire ganger så lang tid på denne ruten, sammenlignet med Ryfast-alternativet.

– Her har de bygd en tunnel som skal være en av de sikreste i verden, med to felt i en retning. Da er det uforståelig at traktorene ikke skal få tilgang, sier Norland.

Geir Strømstad i Vegvesenet

Geir Strømstad i Vegvesenet.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Leder Reinert Idsø i Strand Bondelag er frustrert over at Vegvesenet vil ha traktorene over på riksvei 13 i stedet for Ryfast.

– Veien er smal og har lange strekninger uten midtstripe. Den er også åpen for syklende og gående. At den skulle være tryggere enn Ryfast, stiller vi oss tvilende til, sier Idsø.

Tenker på sikkerheten

Statens vegvesen sier de vil forby saktegående kjøretøy på grunn av sikkerheten til trafikantene i tunnelen.

– Det å kjøre i en 14 kilometer lang tunnel kan oppleves som utrygt for enkelte, spesielt mopedister. For eksempel kan påkjørsel bakfra være farlig, sier Geir Strømstad, prosjektleder i Vegvesenet.

– Er det mulig å utelukke mopeder fra Ryfast og likevel tillate traktor?

– Det har vi ikke vurdert, vi må se på uttalelsen. Jeg har ikke konkludert, sier Strømstad.