NRK Meny
Normal

Felles innsats for å fjerne farlige sjåfører

Trygg Trafikk vil at alle leger skal ha like retningslinjer når de vurderer hvem som skal miste retten til å kjøre bil. I dag praktiseres dette på ulike måter rundt om i landet.

Lille julaften

Av de mange trafikantene på veiene karakteriseres noen av dem som farlige sjåfører.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– Det er mange trafikkfarlige førere på veien, som aldri burde hatt førerkortet, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Ingrid Lea Mæland.

Onsdag samles politi, vegvesenet og helsemyndighetene på Sola, for å diskutere hvordan de skal vurdere om en person ikke lenger er egnet til å ha førerkort.

– Dette gjelder flere grupper, blant annet rusmisbrukere, ungdom med kriminell adferd og personer med andre diagnoser, sier hun.

Ingrid Lea Mæland

Det er Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk som står bak onsdagens konferanse.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Ulik praksis over hele landet

Det er en kjent sak at mange leger vegrer seg for å ta sertifikatet fra pasientene sine. Dette gjør at det er svært ulikt hvor strengt Vegtrafikklovens paragraf 34 (se faktaboks) blir praktisert.

– Derfor er det viktig at etatene samles, slik at de kan komme fram til en god praksis som kan gjelde for alle, sier Mæland.

Møre og Romsdal er det fylket som har satset mest bevisst på å fjerne de trafikkfarlige sjåførene fra veiene De stiller også på konferansen for å fortelle om sine erfaringer.

– Målet her er jo tryggere trafikk og færre ulykker. Derfor må dette tas på alvor, og vi må finne fram til de beste løsningene, sier hun.

Vanskelig å ta førerkortet fra eldre

Trygg Trafikk har tidligere vært på banen for å begrense bilkjøringen blant de eldste sjåførene, for å hindre ulykker.

– Eldre i seg selv er ikke en fare i trafikken, men denne gruppen er mer utsatt for svekket hørsel, syn og reaksjonsevne. Disse svekkelsene kan ikke sjåfører på veiene ha, sier Mæland.

Hun tror målet må være at de eldre selv, sammen med legen, vurderer når det kan være på tide å gi fra seg førerkortet.

– Vi må se på dilemmaet rundt dette. Det er ikke sikkert at de skal miste sertifikatet for alltid, men at de heller kan bli fulgt opp i en periode. Dette gjelder ikke bare de eldre, men også andre som kan være en fare i trafikken, sier Mæland.