Vil fjerne kvoteringen til landets 3. minst likestilte kommunestyre

Det er kun fire kvinner i kommunestyret i Sokndal. Derfor mener ordføreren det er best å fjerne kravet om 40 prosent kvinner i styrer og utvalg.

Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal (KrF)

Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal (KrF), vil ha fritak fra regelen om at 40 prosent av alle styremedlemmer må være kvinner.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Sokndal kommune

Det er kun fire kvinner i kommunestyret i Sokndal.

Foto: Google Maps

– Dersom få kvinner blir valgt til kommunestyret gjør lovens krav om 40 prosent kjønnsrepresentasjon i alle råd og utvalg at kvinner får mye høyere arbeidsbelastning enn deres mannlige kollegaer, skriver ordfører i Sokndal Trond Arne Pedersen.

Han vil ha fritak fra Stortingsvedtaket fra 2003 om at aksjeselskaper og offentlige styrer må ha en kvinneandel på minst 40 prosent.

– Arbeidsbelastningen fører til at kvinnene ofte sitter kun en periode. Ved neste valg vinner menn med erfaring foran kvinner uten, selv om kvinner står høyt oppe på listene, forklarer han.

Kvinneandel i kommunestyrer (prosent):

Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (prosent)

1.

Hægebostad

4,8

2.

Stordal

13,3

3.

Sokndal

14,3

4.

Bykle

15,4

5.

Hurdal

17,6

6.

Midsund

17,6

7.

Sømna

17,6

8.

Utsira

18,2

9.

Tvedestrand

20

10.

Kvitsøy

20

 

Kilde: SSB (2011)

 

Kun fire kvinner i Sokndal kommunestyre

Etter valget i 2011 ble Sokndal landets tredje dårligste kommune på likestilling. Det er kun 14,3 prosent kvinner i kommunestyret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Therese Anita Holmen

Therese Anita Holmen (Ap) er en av fire kvinner i Sokndal kommunestyre.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Terese Anita Holmen fra Arbeiderpartiet er en av fire kvinner i kommunestyret. Hun liker dårlig forslaget fra ordføreren.

– Det er helt feil vei å gå. Det er å gå mange år tilbake i tid, sier hun.

Hun skjemmes over kvinneandelen i kommunen.

– Jeg synes jo ikke at det er noe å skryte av. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det har blitt slik. Det er nok av kvinner som vil og kan. Det var full representasjon på listene, men mennene blir krysset frem og kvinnene rykker tilbake, forklarer Holmen.

– Tok ikke akkurat bølgen

Liv Signe Navarsete

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I går var KrF-ordføreren og fire andre kolleger på møte i kommunaldepartementet. Der ble de bedt om å skjerpe seg. Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) liker ikke at bare 4 av 21 representanter i kommunestyret i Sokndal er kvinner.

– Jeg tar dette på alvor. Vi er omtrent femti prosent kvinner i dette landet. Kvinner og menn ser ulikt på mange ting, og skal en få gode kommunestyrer bør det være jevnere fordeling, sier Navarsete til NRK.

Sokndalsdelegasjonen møtte også barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (Sv).

– Ministrene tok ikke akkurat bølgen for mitt forslag om å endre loven, slik at kommuner med lav kvinneandel i kommunestyret får fritak for regelen. Noen politikere synes visst det er mer interessant å prate om problemer, enn å løse dem, skriver han.

Første gang med 40 prosent i formannskapet

På grunn av ordførerens oslobesøk i går ble 40 prosentregelen opprettholdt for første gang i formannskapet i Sokndal.

– Da var vi tre kvinner fordi ordføreren ikke var til stede. Da møtte KrF med en dame, og det var jo veldig bra da, sier Terese Anita Holmen.

Hun mener ikke ordførerens argument om at det blir stor arbeidsbelastning på de få kvinnene som er med er et godt nok argument.

– Jeg er en av dem som har veldig mange verv, men har man sagt ja til å være med i politikken så har man sagt ja. Da må vi ta på oss det ansvaret som følger med. Slik er det jo bare. Noen vil være med i andre lag og foreninger og noen velger å være med i politikken, sier hun.