Vil endre pressestøtten

Mediemangfoldsutvalget har levert en rapport der de foreslår store endringer i støtten forskjellige medier mottar. Ivar Rusdal har sittet i utvalget.

Ivar Rusdal snakker om de foreslåtte endringene i pressestøtten. Han sitter i Mediemangfoldsutvalget.