– Det vil ta ni år fra planleggingen startet til de første får flytte inn

Sjefen for det store boligprosjektet i Sandnes er ikke tvil om at utbyggingen kunne gått fortere. Høyre og Fremskrittspartiet lover tiltak mot treg boligbygging i storbyområdene.

De blå partiene vil effektivisere boligbygging

Kurt Hobberstad (til høyre) er sjef for det store boligprosjektet Sørbø Hove i Sandnes er ikke tvil om at utbyggingen kunne gått fortere.

– Vi begynte planleggingen i 2006. Det går ni år fra vi startet til første innflytting. Det er en lang og uforutsigbar prosess.

Kurt Hobberstad er sjef for en boligutbygging på Sørbø Hove i Sandnes. Tirsdag begynner gravingen på feltet. Da har det gått sju år siden planleggingen startet.

Både Høyre og Fremskrittspartiet mener at husbyggerne ikke kan vente så lenge.

– Vil begrense unødvendig lange innsigelsesrunder

De blå partiene mener boligbyggingen i storbyområdene går for tregt. De ser ut til å være noenlunde enige om hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres.

Sørbø Hove

Her på Søbø Hove i Sandnes kan de første nye beboerne flytte inn om to år. Planleggingen startet i 2006.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Høyre vil føre en boligpolitikk som forenkler planprosessene, styrker
kommunenes frihet i plan- og byggesaker og begrenser unødvendig lange innsigelsesrunder,
heter det i Høyres partiprogram.

Fremskrittspartiet retter skytset i den samme retningen:

–Vi (Frp) ønsker å fjerne fylkesmannsembetet samt redusere statlige innsigelser fra departementer og direktorater. Disse instansene har i stor grad stanset og forsinket planlagte byggeprosjekter.

Arkeologene brukte to sesonger

De blå partiene mener fylkesmannen skal få mer begrenset klageadgang om boligutbyggingen går ut over jorbruksjord eller miljø.

Les også: –Det bygges for få leiligheter

Les også: – Nye boliger i Oslo er for dyre

Fylkeskommunen skal etter hvert vekk. De har klagerett når det gjelder arealplaner og friluftsområder. Arkeologene skal få opp farten.

– Det var vel gjort på to eller tre gravesesonger. De brukte to sesonger på å grave ut her, forteller Hobberstad om utgravingene på Sørbø Hove-feltet i Sandnes.

Arkeologer på Sørbø Hove

Arkeologene brukte to sesonger på utgravingene på Sørbø Hove-feltet i Sandnes.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Behov for 53 000 nye boliger

Det er liten tvil om at tempoet og omfanget av boligbyggingen vil bli et viktig politisk tema i Rogaland i årene som kommer.

Den såkalte fylkesprognosen som Panda har utført for Rogaland fylkeskommune viser at fylket har behov for rundt 53 000 nye boliger innen 2030.

Les også: Høyre vil la private løse Maris boligmangel

Les også: Startet boligkamp på Facebook

Det var i 2011 om lag 176 000 boliger i Rogaland ifølge beregninger i Panda.

Prognosene viser at Rogaland vil ha 560 000 innbyggere i 2030. Dette innebærer en befolkningsvekst på 110 000 personer fra 2012 til 2030.

På Nord-Jæren har underskuddet på boliger ført til en årlig prisvekst på over 10 prosent de siste årene. Resultatet er at boligprisene i området nå er blant de høyeste i landet.

– Det drar ned produksjonen av boliger

– Det er veldig vanskelig å forstå hvordan det skulle gå til.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen som er professor ved Universitet i Stavanger tror ikke på byråkratikuttet til Høyre og Fremskrittspartiet. Han mener at både staten og fylkeskommunen må ha en styrende hånd i store fremtidige prosjekter.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen som er professor ved Universitet i Stavanger tror ikke på byråkratikuttet til Høyre og Fremskrittspartiet.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Hvis de mener å ta vekk disse ordningene, hva skal en da sette igjen. Jeg trodde ikke høyrepartiene var for anarkiske ordninger, sier professoren.

Sjefen for Sørbø- Hove-utbyggingen i Sandnes er imidlertid brennsikker på at det går an å bygge hus på kortere tid enn ni år.

– Det er klart det er mulig å korte ned tiden. Det er det. Det drar kostnader og det drar ned produksjonen av boliger når vi bare sitter ved tegnebrettet og planlegger, sier Kurt Hobberstad.