NRK Meny
Normal

– På tide at Stavanger-bilister også må betale

Forslaget om å doble antall bomstasjoner på Nord-Jæren, får full støtte fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Stanley Wirak og bomstasjon på Bråstein

Stanley Wirak (Ap) mener det er på tide at bilistene bosatt i Stavanger betaler mer i bompenger.

Foto: NRK

En arbeidsgruppe med representanter fra Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen og berørte kommuner, foreslår å mer enn doble antall bomstasjoner, til 46 mot dagens 21.

Forslaget går ut på å etablere en ytre bomring rundt storbyområdet med fast pris hele døgnet. I tillegg vil de danne indre ringer rundt Stavanger sentrum, Forus og Sandnes sentrum med rushtidsavgift.

Ny bomring på plass i 2017

– Mange bilister fra Stavanger, som jobber på Forus, slipper i dag å betale bompenger. Det samme gjelder de som jobber i sentrum. Derfor er det på tide at også de må ta sin del av regningen, når vi først skal ha bompenger, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Det nye bompengeprosjektet, Jærenpakke 2, skal etter planen starte i 2017. Det er lagt opp til at denne skal gi totalt 18.5 milliarder kroner i inntekter fram mot 2030.

– Lenge å vente

Wirak mener likevel at en ny og utvida bomring burde vært på plass for lenge siden.

– Det er dumt at vi må vente helt til 2017. Det er mange i Sandnes og på Jæren som syns det er urettferdig at ikke alle må betale. Jeg har tatt dette opp flere ganger, men ikke kommet noen vei. Men det viktigste er at det nå kommer plass, sier han.

til arbeidsgruppen for å doble antall bomstasjoner, er også at innkrevingen skal bli mer rettferdig i hele området.

Full kollektivsatsing fram mot 2030

– Dette er en langt bedre løsning. Dersom flere er med og deler regningen, trenger vi heller ikke å øke bompengesatsen. Vi får likevel inn langt mer penger, slik at vi får løst trafikkproblemene på Nord-Jæren, sier Wirak.

Arbeidsgruppen for Jærenpakke 2 foreslår å investere klart mest på kollektivtrafikken når det framtidige transportsystemet på Jæren skal utvikles. Mens 30 prosent skal gå til veiprosjekter, vil de at 70 prosent skal gå til mer klimavennlige tiltak.