Hopp til innhold

Vil dekke 50 prosent av skolebøkene

Elever fra Suldal, som går på den videregående skolen i Sauda, bør få dekket 50 prosent av utgiftene til skolebøker, sier rådmann Nils Korsvoll.

Suldal kommune har siden 2002 hatt en utlånsordning av skolebøker, men dersom elevene får stipend vil dette føre til at flere bosetter seg i kommunen, mener Korsvoll.

- Det er svært viktig å beholde ungdommene lengst mulig i bygden. Det viser seg at de som drar tidligst ut aldri kommer tilbake. Derfor er det viktig å gi ungdommene et tilbud, sier Korsvoll.

Siden 2002 har Suldal kommune hatt en utlånsordning av skolebøker til elever som går på den videregående skolen i Sauda. Dersom forslaget om bokstipend blir vedtatt i formannskapet på tirsdag vil det si at elevene får dekt mellom 5 og 6 000 kroner i året i skolebøker.

I Rogaland er det ingen kommuner som har et tilsvarende ordning. Fungerende fylkesdirektør i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, Ole Jan Olsen, ser svært positivt på initiativet.

-  Jeg synes det er et fint tiltak for å få ungdommene i Suldal kommune til å gå på skole i nærmiljøet. Det ville vært altfor kostnadskrevene for fylkes kommunen å gi alle elever i den videregående skolen gratis eller dekke halvparten av  skolebøkene. Det ville neppe fylkeskommunen ha råd til, sier Olsen.

Selv om det er fylkeskommunen som har ansvaret for de videregående skolene i fylket mener rådmann Nils Ingvar Korsvoll at det å dekke deler av utgiftene til skolebøker vil være nødvendig fore å sikre elevtallet ved skolen.

- Det er jo en del av et distriktspolitisk virkemiddel for Suldal sin side å styrke opp om skolene her i indre Ryfylket, sier Korsvoll.