Vil bruke rovdyra mot minken

Den plagsomme villminken har få naturlige fiender i Norge. Men de finnes. Det mener ekspert Roy Mangersnes at bør utnyttes.

Havørn

Havørna er sterkt representert langs norskekysten. Den kan kanskje hjelpe minkjegerne i deres arbeid.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Gi plass til rovdyra, sier Mangersnes, adferdsøkolog i konsulentselskapet Ecofact.

Roy Mangersnes

Roy Mangersnes er adferdsøkolog og naturfotograf.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Villminken er en fremmed art, og er definert som en stor trussel mot det biologiske mangfoldet i Norge. Den ble hentet fra Nord-Amerika som pelsdyr for snart 100 år siden. Nylig fortalte NRK om fuglekikkeren som tar jegerprøven for å drepe mink.

– Vi må fortsette å jakte mink, for å få bukt med problemet. Det var en kjempetabbe å sette disse dyra ut i norsk natur. Men det kan være lurt å legge til rette for naturens egne mekanismer i tillegg, sier Mangersnes.

– Spennende

Jon-Erling Skåtan, rovviltansvarlig i Rogaland og Agder, synes at dette er en interessant tematikk.

– Dette er spennende. Om minken blir mer naturlig utfordret i Norge, kunne det kanskje ha hjulpet oss jegere, sier han.

Mangersnes forteller at større rovdyr bidrar til å holde minken i sjakk i Nord-Amerika. En lignende effekt har vi ennå ikke sett i Norge.

– Amerikansk hubro, rev, coyote, gaupe og amerikansk oter er viktige arter. Ellers vil amerikanske arter av hauk også ta mink i Nord-Amerika, sier han.

– Vil naturen tilpasse seg denne fremmede minkarten som er sluppet ut i norsk natur?

– Ja, det vil den nok. Naturen har en tendens til å tilpasse seg de forholdene som er, selv om vi har færre store rovdyr her i Europa. Men vi må legge til rette for at det skal skje. I Norge er ikke rovdyra som kan tenkes å spise mink, vant til å se på minken som et byttedyr, sier Mangersnes.

Mink på Smøla

Villminken beskrives som en brutal morder. Den jakter mer enn den kan ete.

Foto: Per Jarle Heggdalsvik/NRK

En suksesshistorie

Skåtan nevner oteren som en mulig hjelper. Oteren har trukket inn i Rogaland i løpet av de senere årene.

– Jeg har notert meg at når mink og oter lever side om side i områder med lite skjul, da ser det ut til at minken blir ordentlig utfordret, sier han.

Havørnen er en art som kan tenkes å gjøre et innhogg i minkbestanden. I dag er den et vanlig syn langs norskekysten, men slik har det ikke alltid vært.

– Den norske havørnas tilbakekomst er en suksesshistorie, sier Torgeir Nygård ved Norsk institutt for naturforskning.

Da den majestetiske fuglen ble freda i 1968, var det 400–500 hekkende par i Norge. Tallet har steget jevnt siden den gang, og i dag finnes mer enn 2500 par havørn langs kysten.

– Færre miljøgifter og fredingen fra 1968 har fungert, sier Nygård.

Oter

Oteren er på vei inn i Rogaland.

Foto: NRK

– Mennesket er ubalansen

Mangersnes mener at vi ikke bør blande oss for mye i naturens eget arbeid.

– Det er når mennesket begynner å blande seg, at ting går skeis, sier han.

Han mener at jakt på rev, oter og ulv er uheldig.

– Vi jakter mye, og vi hogger skogen der hønsehauken og hubroen lever. Dette er fugler som jakter mink. Sånn sett kan man si at mennesket er ubalansen i naturen, avslutter Mangersnes.