Hopp til innhold

Vil bruke kråkeboller for å bli kvitt fryktet art

Den fryktede arten havnespy sprer seg langs kysten på Vestlandet. Nå vil Tom Bjørvik og Brynjar Berg bekjempe den med kråkeboller og sjøstjerner.

Tom Børvik og Brynjar Berg

Tom Børvik og Brynjar Berg håper kråkeboller og sjøstjerner kan bidra til å bli kvitt uønsket havnespy.

Foto: Elise Pedersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Den fremmede arten havnespy fortsetter å spre seg langs kysten på Vestlandet.

Det går blant annet ut over virksomheten til Brynjar Berg i Stavanger. Han er fisker, og driver i tillegg blåskjell- og kråkebolleoppdrett i Lysefjorden.

– Om vi får smitte inn i anlegget i Lysefjorden, risikerer vi å måtte ta alt vi har i sjøen opp på land. Det har vi ikke økonomi til, og er veldig ivrige på å klare å finne en måte å bekjempe havnespyet på før det sprer seg videre, sier Berg.

Les også: Hamnespy spreier seg nordover på Vestlandet

Kråkeboller og sjøstjerner

I frykt for at havnespyet skal spre seg videre, har Brynjar Berg satt i gang flere forsøk på å fjerne den uønskede fremmedarten.

Brynjar Berg
Foto: Elise Pedersen / NRK

Ved bruk av kråkeboller, sjøstjerner og et bur, har han funnet en metode som han selv mener kan utrydde arten.

– De langpigga hvite kråkebollene og de røde kråkebollene var effektive, og etter en uke var bunnen ren for havnespy, forteller Berg.

Fra klimaversting til artutrydder

Tanken er at dykkere skal suge opp omtrent 90 prosent av havnespyet, så vil kråkebollene og sjøstjernene beite på resterende havnespy.

Kråkeboller har tidligere blitt omtalt som klimaversting. De kan beite på tareskog som binder store mengder CO₂ i sjøen. Ingen problem, mener Berg.

– Havneområdene her er forurenset fra før, så det finnes ikke mye naturlig tareskog. Vi anser det som veldig lav risiko å tilføre predatorene i disse områdene, og tror de kommer til å være spist opp av taskekrabber etter ett år, forklarer han.

Tom Børvik
Foto: Elise Pedersen / NRK

Tom Børvik ved Maritime Konsulent Tjenester bidrar med undervannsdroner i prosjektet.

Les også: Klimaverstingen har fått herje i fleire år – no veit forskarane kvifor

Steinbit i tareskog
Steinbit i tareskog

Bekymret over utviklingen

Miljødirektoratet har gitt i oppdrag til Vitenskapskomiteen for mat og miljø å gjennomføre en risikovurdering av havnespy i Norge.

Seniorrådgiver ved seksjon for hav og sedimenter i Miljødirektoratet, Ida Maria Evensen håper de vil finne tiltak som kan redusere spredningen av havnespy i Norge.

– Vi er bekymret for hvordan havnespy kan påvirke naturmangfoldet og økologien. Havnespy kan føre til store konsekvenser for dyre- og planteliv. Komiteen vil se på tiltak for å hindre spredning, og vil komme med første leveranse med forslag til tiltak rundt påsketider, sier Evensen.

Eva Maria Evensen ved Miljødirektoratet
Foto: Magnus Voje / Miljødirektoratet

Har fått flere forslag

Hun sier flere har bidratt med forslag til hvordan de kan bekjempe arten. Ved spørsmål om hva Miljødirektoratet tenker om forsøkene som Brynjar Berg og Tom Børvik har satt i gang, svarer Evensen følgende:

– Vi er nødt til å støtte oss på vurderingene som VKM gjør når det gjelder hva vi skal gå videre med for å bekjempe havnespy. Predatorer som kråkeboller er blant forslagene vi har fått inn, og vi har tett dialog med ekspertgruppa som skal vurdere alle metoder, sier hun.

Hun utelukker ikke at metoder som involverer predatorer kan fungere.

– Jeg kan ikke svare på om det kan fungere, men om det er noe som ekspertene mener kan fungere, kan det hende vi vil se nærmere på slike metoder, sier hun.