Vil bruke eksperter fra UiS til gransking

Frp vil la noen fra fagmiljøet på universitetet undersøke hva som gikk galt i Kampen-saken.

Kampensaken

Kommunalstyret for Levekår i Stavanger har vedtatt at kommunen bør undersøke om de gjorde feil i forkant av torturen og drapet på Johnny André Risvik på Kampen.

Foto: NRK

Kommunalstyret for Levekår i Stavanger har vedtatt at kommunen bør undersøke om de gjorde feil i forkant av torturen og drapet på Johnny André Risvik på Kampen.

Nå sendes vedtaket videre til Formannskapet som skal behandle saken videre.

Levekårsutvalget, med leder Kåre Reiten (Høyre) i spissen, mener at fylkeslegen og fylkesmannen er de som bør granske saken. Det er ikke Frp enig i.

Vil bruke eksperter fra UiS

Stavanger Frp vil heller at noen i fagmiljøet på Universitetet i Stavanger (UiS) undersøker hva som gikk galt i Kampen-saken.

– Forslaget til vedtak fra flertallet kan se greit nok ut, men det er det ikke, sa Sissel Stenberg i Kommunalstyret for levekår, da saken ble behandlet i ettermiddag.

mener ekspertisen på UiS vil være bedre for granskingen, fordi de innehar en god ekspertise på området.

– Denne saken har et stort samfunnssikkerhetsperspektiv. Vi har gode faglige miljøer på UiS på både samfunnssikkerhetslinjen, jussen og et eget fakultet med helsefaglig ekspertise. For å sette ned en uavhengig kommisjon trenger man ikke gå langt utenfor Stavanger, sa Stenberg.

– Må si unnskyld hvis det er blitt gjort feil

Selv om både Høyre, Ap, KrF, Pp og Venstre stiller seg bak vedtaket om gransking som er sendt til Formannskapet, var spesielt Ap sine representanter opptatt at kommunen må stille seg bak en unnskyldning hvis fylkesmannens gransking viser at kommunen har gjort noe feil.

– Vi registrerer at ingen har gått ut og beklaget. Selv om saken er vanskelig må vi kunne ta på oss ansvar hvis vi har gjort noe feil, sa Aps Sahfana Ali Mubarak.

Saken går nå videre til behandling i formannskapet.