Vil bruke 50 millioner mer på Stavanger-skolen

Flertallspartiene i Stavanger er enige om å kutte 50 millioner kroner mindre i skolene enn det rådmannen har foreslått.

Christine Sagen Helgø

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø (H), og flertallspartiene går ikke med på så store kutt som rådmannen foreslår.

Det var lite populært da rådmann Inger Østensjø for noen uker siden foreslo å kutte 84 millioner kroner i skolebudsjettet i Stavanger.

Nå har flertallspartiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og De uavhengige blitt enige om å redusere kuttene med 50 millioner kroner.

Dette innebærer at skolene nå vil får mer penger i direkte overføringer enn det som er foreslått av rådmannen.

Prioriterer skolen

Nyheten kommer dagen før en varslet demonstrasjon mot skolekuttene Stavanger.

– Vi ønsker også å tilbakeføre penger til PPT, Kommunalt foreldreutvalg, Lenden, og språk- og spesialundervisning.

– Men vi vil prioritere at skolene i størst mulig grad får beholde rammene de har i dag, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Men pengene dekker ikke inn alt. Selv om politikerne gir 50 millioner kroner mer, så må det fremdeles kuttes 34 millioner i skolebudsjettet i Stavanger.

– Vi tilbakefører ikke hele beløpet, men sett ut ifra den situasjonen som Stavanger er i, med skattesvikt osv., så viser vi med dette at barn og unge er viktig for alle flertallspartiene, sier hun.

Hvor tar de pengene fra?

For å få regnestykket til å gå opp, må flertallspartiene ta penger fra andre poster i budsjettet, men Sagen Helgø vil ikke røpe noe før det endelige budsjettforslaget fra flertallspartiene er ferdig på mandag.

– Det er ikke en enkel oppgave å komme med et budsjett for 2015, men det var enkelt å bli enige om å prioritere barn og unge, sier Sagen Helgø.