Hopp til innhold

Vil betale for pelsdyr-fjerning

– Det statlige tilskuddet til pelsdyrnæringen på 40 millioner kroner bør heller gå til omstilling av næringen, sier Eirik Faret Sakariassen i SV.

Tone Ravnås og Eirik Faret Sakariassen på besøk på minkfarm

Tone Ravnås, fylkessekretær i Rogaland Senterparti, og Eirik Faret Sakariassen på besøk på minkfarmen til Ove Oftedal på Sola i Rogaland i fjor høst.

Foto: Johan Mihle Laugaland/NRK

Eirik Faret Sakariassen vil fremme forslaget på dagens årsmøte i Rogaland SV.

– Vi ønsker å bruke de 40 millionene som i dag subsidieres til pelsdyrnæringen, til å omskolere og omgjøre næringen, sier Sakariassen, som er fylkesstyremedlem og bystyrerepresentant for SV i Stavanger.

Opp til bonden

Sakariassen ser for seg at den enkelte pelsdyrbonde selv skal bestemme hva han/hun ønsker å jobbe med på gården sin når pelsdyrholdet avvikles.

I dag går i underkant av 40 millioner kroner til pelsdyrnæringa, først og fremst gjennom fôrstøtte og avløsertilskudd.

Forbudt etter 2015

Det er en kjent sak at SV vil forby pelsdyrhold og legge ned næringen.

I forslaget til Sakariassen heter det at SV vil kjempe for at det blir forbudt å etablere nye pelsdyranlegg etter 2015, og at man frem mot 2019 avvikler alle eksisterende anlegg.

– Stadig flere ser at de gjentatte bruddene på dyrevelferd på pelsdyrfarmene er god nok grunn til at å ta et oppgjør med denne næringen. Så vi mener det er helt naturlig at dette kommer inn i en eventuell Soria Moria 3-erklæring, sier han.

Les også:

– Hvor viktig bør pelsdyrsaken være i eventuelle nye regjeringsforhandlinger for SV?

– Jeg mener at det er helt naturlig at de kommer inn som et av de konkrete tiltakene som må gjennomføres hvis vi får fire nye rødgrønne år, fastslår Sakariassen.

– Bør SV vurdere å bryte ut av regjeringssamarbeidet hvis dere ikke får det som dere vil her?

– Å forhandle med ultimatumer er en litt bakvendt måte å drive politikk på. Men vi er nødt å få til mer på dette, og vi ser at det er støtte for pelsdyrforbud i store deler av Arbeiderpartiet og stadig større deler av Senterpartiet, sier han.