Hopp til innhold

Fjerner elbilfordeler for varebil: – Uforståelig

Salg av elektriske varebiler har skutt i været, men nå frykter organisasjoner at utviklingen vil bremse opp.

Mortens Kro i Hagan i Nittedal har ID Buzz 2

Mortens Kro i Hagan i Nittedal har investert i nye elvarebiler. Ulf Overå er daglig leder, og sier de ikke vil bremse innkjøp av elvarebiler som følge av støtteavviklingen.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Automasjon- og elektrobedriften Helgevold, som holder til i Vindafjord i Rogaland, har i dag seks elektriske varebiler, og de har bestilt 15 nye.

Ambisjonene er likevel større. På sikt er målet at alle de 135 bilene i bilparken deres skal bli hundre prosent utslippsfrie.

Men nå kan veien dit bli lengre enn først tenkt, tror konsernlederen.

– Det er dumt at støtten avvikles. Vi er et miljøselskap som vil satse, men dette får økonomiske konsekvenser for oss, sier Bjørn Tollefsen.

Bjørn Tollefsen, konsernleder i Helgevold-gruppen.

Konsernleder i Helgevold, Bjørn Tollefsen.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Støtte på 50.000 kroner per bil

Elvarebilbilsalget har hatt en voldsom vekst fra 2019. Da lå salget av elvarebiler på 6 prosent av nybilsalget.

Samme år lanserte Enova en støtteordning til elvarebil som en del av Nullutslippsfondet. Ordningen innebar støtte på 50.000 kroner ved innkjøp av varebiler under 4500 kilo.

Så langt i 2023 har 37 prosent av nyregistrerte varebiler i det private næringslivet, vært elektriske.

Nå har Enova varslet at støtteordningen fases ut. Det skjer 31. mai.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Foto: Norsk elbilforening

– For oss er dette ganske uforståelig. Dessverre tror vi dette kommer til å forsinke opptrappingen videre, og i verste fall gjøre at det går tilbake, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Flere velger utslippsfritt

Pressesjef i Enova, Eiliv Flakne, begrunner avviklingen slik:

– Årsaken til at vi legger ned støtten er at markedet har utviklet seg i riktig retning. Det er flere som velger elbil, det har kommet flere modeller og teknologien har blitt bedre. Vi har nådd et punkt hvor det ikke er riktig at staten skal bruke penger på støtte.

Han sier videre at elbil for mange har blitt et mer naturlig valg enn fossile varebiler.

– Vi mener at vi har kommet til det punktet hvor aktørene kommer til å velge elvarebil. Det er lønnsomt fra dag en, og det svarer seg mer og mer for framtiden.

Bu i Norsk Elbilforening peker på at næringslivet har flere kriterier enn personbileiere når det gjelder elektriske kjøretøy.

– For bedrifter er det essensielt at det fungerer på en god måte, tid er penger. Det krever ekstra for bedriftene, og de trenger at dette lønner seg sammenlignet med diesel- og bensinvariantene.

Elbillader i varebil

Automasjons- og elektroentreprenøren Helgevold satser elektrisk, men må nå gjøre nye vurderinger.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Tror færre vil satse

Konsernlederen i Helgevold mener Enova kutter støtten for tidlig.

– Jeg ser helst at de skulle vente. Målet om nullutslipp innen 2025 blir mindre realistisk for hver endring de gjør. Dette gjør nok at det er flere som ikke kommer til å ta det valget med det første, sier Bjørn Tollefsen.

Men selv om han sier at nedleggingen av støtten vil påvirke vurderingene til selskapet, er han likevel tydelig på at de ønsker å fortsette satsingen på elbil.

– Vi vil ta et samfunnsansvar, og ønsker at det skal legges til rette for at vi skal gå den veien, sier Bjørn Tollefsen.

Les også Bråbrems for salget av nybiler

Lars Ola Solstad, daglig leder Motor Forum Stavanger.

– Kommer ikke til å nå mål om nullutslipp

Både Bu i Norsk elbilforening og Paarup Mikkelsen i Norsk klimastiftelse mener at støtten fra Enova bør fortsette til 2025.

For å nå målet om hundre prosent elektriske varebiler innen 2025 er det viktig at det offentlige gir insentiver og sørger for at det er attraktivt å velge elektrisk, sier Paarup Mikkelsen.

Lars-Henrik Paarup Mikkelsen i Norsk klimastiftelse.

Daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Mikkelsen.

Foto: Norsk klimastiftelse

Bu tror ikke målet om nullutslippsbiler innen 2025 vil nås dersom støtten ikke fortsetter.

– Støtteordningen bør i alle fall fortsette fram til regjeringen kommer med en plan for hvordan vi skal nå målet. Da kan andre virkemidler som sikrer et mye høyere salg av elvarebiler bli innført.

Hun peker på virkemidler som fritak i bomringer, økte avgifter på fossile varebiler og firmabilbeskatning som mulige virkemidler.

Det ligger i Enovas mandat å opprette støtteprogram for å bidra til markedsendring innen klima- og energitiltak.

– Og så legger vi de ned eller faser dem ut når vi ser denne endringen, skriver Eiliv Flakne i Enova.

Les også Så mye dyrere blir de mest populære elbilene i 2023

Yiteng Zhang er fornøyd med sin nye bil. Han sparer over 100.000 kroner på å kjøpe den før årsskiftet

Vil at støtten forlenges

På Stortinget 16. mai fremmet Ola Elvestuen (V) forslag om å videreføre Enova-støtten til innkjøp av lette elvarebiler, og på den måten sikre at målet om at alle nye lette elvarebiler som selges i 2025 er nullutslipp.

Forslaget skal voteres over førstkommende mandag.

Flere nyheter fra Rogaland

Kaos i Stavanger med «IShowSpeed på besøk»

IShowSpeed går live fra Rogaland

Øivind Moen, eier av Grønt Partner i Larvik

Fryktar konkurs etter ny potettoll: – Totalt krise