Normal

– Mangel på vikarer kan føre til at flere elever stryker

Rektor på videregående skole tror mangel på vikarer når læreren er syk kan føre til at flere elever stryker.

Aslaug Marie Undheim, rektor Dalane vgs

Rektor Aslaug Marie Undheim på Dalane vgs tror det kan være sammenheng mellom vikarmangel og strykprosent.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi opplever det som vanskelig når vi får korttidsfravær på faglærere i et fag der det ikke er så mange vikarer å ta av.

Det sier rektor ved Dalane videregående skole i Egersund, Aslaug Marie Undheim, til NRK.

Hun tror mangel på vikarer når læreren er syk kan føre til at strykprosenten på skolene blir høyere.

Nær 10 prosent av elevene på denne skolen strøk ved et fag på skolen forrige skoleår, spesielt i de yrkesfaglige klassene.

Tror ikke på sammenheng

I den nye forskriften i opplæringsloven for videregående skoler som kom i fjor, heter det at elevene skal møte frem og delta aktivt slik at læreren får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere kompetansenivået.

Undheim på Dalane vgs. forteller at skolen har god dekning på vikarer når det er snakk om lengre sykefravær, men at det som nevnt er korttidsfraværene som er den store utfordringen, og kan gi en sammenheng med at flere elever stryker.

Rektor ved Time videregående skole på Bryne tror derimot ikke høy strykprosent kan sees i sammenheng med vikarmangel.

– Vi ikke har ikke tenkt på det som en sammenheng ettersom vi setter inn vikarer der det er snakk om langvarige fravær, sier Sølvi Waldeland til NRK.

Vil ikke skylde på manglende vikarbudsjett

Sølvi Waldeland, rektor Time vgs

Rektor Sølve Waldeland på Time videregående skole klarer ikke å se sammenheng mellom vikarmangel og strykprosent.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

På deres skole var stryktallet på 18 prosent forrige skole, og skolen står uten vikarbudsjett. Rektoren på Time vgs. tror derimot ikke et eget vikarbudsjett vil bedre mangelen på vikarer.

– Pengebruken på her går av det store budsjettet, sier Waldeland.

I den nye forskriften i opplæringsloven står det ikke noe om hva skolene skal gjøre hvis det ikke er lærere å sette inn.

– Skolene er økonomisk selvstendige i vår fylkeskommune, og det er opp til skolene selv hvordan de ønsker å disponere vikarmidlene ut ifra sine behov.

Det sier seksjonsleder i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, Randi Hummevoll, til NRK.

– Viktigste er at de møter opp

Fylkeskommunen har ikke statistikk på om det er sammenheng mellom mangel på lærervikarer i de videregående skolene og strykprosentene.

Hummevoll tror at hovedårsaken til de høye tallene er at elevene ikke møter opp til undervisning, og hun får støtte av rektoren på Dalane videregående skole.

– Vi som skole må sikre oss at elevene møter opp. Vi har et prosjekt at elevene melder opp at de er borte, og da følger vi de opp og spør når de er tilbake til skolen, sier Undheim.

– Vi opplever at de nye forskriftene i fjor gjorde at elevenes plikt til å møte opp og delta i timene på skolen ble styrket, avslutter hun.