NRK Meny
Normal

Vi tror olje redder oss fra krisa

Befolkningen har stor tiltro til oljevirksomheten i Norge.

Oljeplattform i Nordsjøen

En ny undersøkelse viser at nordmenn flest har stor tro på at oljevirksomheten fører mye godt med seg for AS Norge. Her representert ved Oseberg feltsenter i Nordsjøen.

Foto: HELGE HANSEN/HYDRO

En undersøkelse utført av Synovate for Oljeindustriens landsforening (OLF) viser at et stort flertall av nordmenn tror at inntektene fra olje- og gassindustrien gjør at Norge klarer seg bedre enn andre land under finanskrisa.

Hele 93 prosent svarte ja da Synovate stilte dette og andre spørsmål til 1352 personer over 15 år. Undersøkelsen ble gjennomørt i desember, og tok for seg et representativt utvalg, ifølge OLF.

Menn har mer tiltro

Noen flere menn enn kvinner, 95 mot 91 prosent, svarte ja på spøsmålet. Med andre ord har menn noe mer tiltro til oljens betydning for Norges finansielle situasjon.

Det drypper olje av hundrelappen

Synovate har spurt 1352 personer over 15 år om deres holdninger til olje- og gassindustrien.

Foto: Sara Johannessen, Johannessen, Sara / Scanpix

Vi tror imidlertid industrien forurenser. 53 prosent svarte at de var helt eller delvis uenige i påstanden "Olje- og gassindustrien forurenser ikke mer enn andre næringer".

Splittet om fordelingen

OLF trekker likevel fram at denne uenigheten gikk ned sammenlignet med svarene på det samme spørsmålet i 2007.

28 prosent sa seg helt eller delvis enig i påstanden - en økning fra året før.

Hadde vi hatt den samme levestandarden i Norge ute olje og gass? Nei, mente 80 prosent av oss. Mens når det kommer til spørsmålet om hvor disse godene havner, er befolkningen mer splittet.

Nesten fire av ti mener at bare en liten del av inntektene fra olje- og gassindustrien kommer det norske samfunnet til gode.

Godt inntrykk: 87 prosent

48 prosent sa seg derimot helt eller delvis uenige i påstaden, mens resten svarte 'Verken eller' eller unnlot å svare.

Nordmenns hovedinntrykk av olje- og gassindustrien er imidlertid godt. 87 prosent svarte i 2008 at de hadde et meget godt eller ganske godt inntrykk av den.

I 2007 ga 85 prosent de samme svarene, mens 89 prosent mente dette i 2005 og 2006. Ser en tilbake til da undersøkelsen ble gjennomført første gang, i 2002, har den positive svarprosenten aldri ligget under 82.

FLERE SAKER OM OLJE: Hvilken krise? | | Oljenæringa uroa for 2010 | Nærmer seg bunnen | Mange vil finne olje