Inngikk milliardavtale i Russland - så kom sanksjonene

Oljeselskaper og riggselskaper aner ikke hvordan avtalene de har med russiske selskaper påvirkes av nye, norske sanksjoner. Men varer de lenge, kan milliarder av kroner stå på spill.

West Alpha- boreriggen som nå er i Karahavet nord for Russland

Boreriggen West Alpha leter etter olje i Karahavet nord for Russland. Hadde kontrakten blitt inngått i dag hadde den sannsynligvis ikke blitt godkjent på grunn av sanksjoner mot russisk petroleumssektor i Arktis.

Foto: North Atlantic Drilling

Det er tilsynelatende rolig på kontoret til North Atlantic Drilling i Stavanger, men jurister jobber på spreng med å finne ut hva de har lov til, og ikke har lov til, etter at norske sanksjoner mot Russland ble en realitet på fredag (ekstern lenke).

Handel med varer og tjenester med Russland innen flere sektorer er nå regulert, og i flere tilfeller ikke lov på grunn av Russlands involvering i Ukraina.

Hvis sanksjonene varer i mange år, kan det bety milliarder i tapt inntekt

Håkon Skretting, Intsok

For North Atlantic Drilling er det nå usikkert om selskapets hittil største kontrakt kan gå helt som planlagt, nettopp fordi den er inngått med russiske Rosneft. Avtalen er verdt 26 milliarder kroner, og innebærer bruk av norskeide rigger til oljeboring i Karahavet i russisk Arktis.

– Vi må nå kartlegge, og vi har satt opp sjekklister og prosedyrer sånn at vi forholder oss til dette på riktig måte, sier Alf Ragnar Løvdal som er administrerende direktør i North Atlantic Drilling.

Får ikke være med på utbygging

Alf Ragnar Løvdal er administrerende direktør i North Atlantic Drilling

Alf Ragnar Løvdal er administrerende direktør i North Atlantic Drilling.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Både han, og flere selskaper med han, priser seg lykkelig over at oljebransjen har såpass lang tidshorisont, og at det foreløpig ikke er snakk om en full stopp.

Men skulle de norske riggene finne sort gull i Karahavet nord for Russland, kan det være snakk om milliarder av tapte inntekter for norske og europeiske selskaper, som da ikke får være med på ballet.

– Det er klart at om de finner de olje, som man tror og håper, så blir den mest direkte konsekvensen av det at norsk industri ikke får muligheten til å bli med på en slik utbygging, sier Håkon Skretting i Intsok.

Intsok jobber for å få norsk leverandørindustri ut i verden, og Skretting har jobbet lenge mot Russland som mulig marked.

– Hva betyr det i praksis at norsk industri ikke får være med på en slik mulig utbygging?

– Hvis sanksjonene varer i mange år kan det bety milliarder i tapt inntekt.

Oljebransjen har flest spørsmål

Norges sanksjoner samsvarer med EUs, og tidligere har også USA innført lignende sanksjoner. I restriksjonene står det blant annet at «dersom varene skal brukes til dypvanns oljeleting og -utvinning, arktisk oljeleting og -utvinning eller i skiferoljeprosjekter i Russland, er det et eksportforbud. Finansiering av, eller faglig bistand knyttet til, de samme varene, behandles på samme måte.»

Det kan bety at eventuelle nye ting eller tjenester som må kjøpes underveis i borejobben ikke kan kjøpes fra norske eller europeiske selskaper.

Havet nord for Russland og Norge, hvor delelinjen er markert

Den norskeide riggen 'West Alpha' er for tiden på borejobb i Karahavet, helt til høyre på kartet. Kartet viser mulige olje- og gassforekomster i Barents-, Petsjora- og Karahavet, og ExxonMobil og Rosneft bruker nå en norskeid rigg til letejobben.

Foto: Sherpa Konsult

Utenriksdepartementet opprettet en egen telefontjeneste for næringslivet i forbindelse med sanksjonene, og har fått flere henvendelser allerede. Og det er en bransje som utmerker seg.

– De fleste spørsmålene kommer fra petroleumsbransjen, og relaterte virksomheter. Spørsmålene dreier seg stort sett om hvordan selskapene blir påvirket av tiltakene og hvordan skal forholde seg til dem, forteller talsmann i UD, Eskil Sivertsen.

Les hele listen over de norske sanksjonene mot Russland her (ekstern lenke).

Vil gjerne ha flere kontrakter i Russland

Håkon Skretting i Intsok på kontoret i Stavanger

Håkon Skretting i Intsok. Han jobber for å promotere norsk leverandørindustri i utlandet.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Han forteller at de foreløpig ikke kan gi fullstendig detaljerte svar fordi det finnes flere unntak, og muligheter for å søke om tillatelse til å fortsette handel med Russland. Eksisterende kontrakter er blant unntakene, og det gjør at North Atlantic Drilling får fortsette, i alle fall inntil videre.

– Vi kom til Karahavet i sommer med en rigg. Det har vi brukt lang tid på å planlegge, og alt ser greit ut. Når vi ser fremover så er det nok en rigg som skal inn dit neste år, og da må vi forholde oss til de nye reglene, og kanskje må det da søkes om tillatelse på nytt, sier Løvdal.

– Vil dere fremdeles ha flere kontrakter i Russland hvis muligheten byr seg?

– Ja, det vil vi absolutt.

– Dere lar dere ikke stoppe av sanksjoner?

– Det blir feil å si det sånn, vi forholder oss til sanksjoner, avslutter Løvdal.