Veske-funn knyttes Gugarden

Politiet i Egersund bekrefter nå at funnet av vesken knyttes til den savnede kvinnen, Sissel Gugarden.

- Vi kan av årsak til den videre etterforskning ikke si hva som knytter henne til funnet, men vi kan bekrefte at det er eiendeler i den som direkte har med henne å gjøre, sier politistasjonssjef Henry Tendenes.

- Det betyr også at vi har et enda mer fokus på etterforskning av en straffbar handling i en eller annen form, men det er ingen som er siktet eller mistenkt i saken.

Dette betyr også at politiet er enda mer insteressert i opplysninger fra folk som mener de kan ha sett eller hørt noe i denne sammenheng.

Politiet har fortsatt en etterforskerstab på 20 personer på saken, i tilklegg til at nærmere 30 mannskaper til sammen fra Brann- og redningstjenesten i Sør-Rogaland og Eigersund, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og andre frivillige er med i et søk i havnebassenget i Eigersund.

Det brukes nå både dykkere, strandsøk, undervannskamera og sonarutstyr i søket.