Verdas beste kokkar skal konkurrere om å lage take-away: – Det er galskap

Mat i papirpose eller boks tenkjer du kanskje ikkje på som gourmet, men snart skal Christian André Pettersen og nokre av verdas beste kokkar lage nett det.

Christian Andre Pettersen førebur seg til Bocuse d'Or, kokke-VM, om ei veke. I fjor vann han og laget gull i konkurransen.

Foto: Ochlin AS

Om vel ei veke skal nokre av dei beste kokkane i verda samlast i Lyon i Frankrike for det som vert kalla VM i kokkekunst – Bocuse d'Or.

Og dei skal servere take-away.

Kokken ser ut til å ta det på strak arm, matskribentane gler seg og dommaren sjølv kallar det heile galskap.

Foto: Ochlin AS

Tusenvis av treningstimar

Christian André Pettersen og hans lag har vunne Bocuse d'Or før, både i 2018 og i 2020.

Dei har lagt ned 3000 treningstimar før årets konkurranse, som har blitt utsett fleire gongar.

3000 timar er 400 vanlege arbeidsdagar eller 80 arbeidsveker.

– Når du trenar so mykje, korleis veit du at du er på sporet av noko?

– Det må på ein måte følast riktig. Det går mykje på magekjensla, seier kokken.

Men korleis vert det då for ein gourmetkokk å skulle lage tre take-away-rettar for gourmetdommarane?

– Det er ei veldig leiken oppgåve, men samstundes annleis då vi skal ha to ekstrarettar til. So det byr på ekstra utfordringar då vi har mindre tid til å førebu oss.

– Eg har ei veldig god magekjensle, absolutt. Samstundes er det ei heilt annleis oppgåve, og vi veit ikkje heilt korleis dei skal dømme oss, seier Pettersen.

Pettersen og laget hans har brukt tusenvis av timar på å bu seg til Bocuse d'Or

Foto: Ochlin AS

Take-away kan opne for ny mat

Andreas Viestad er forfattar og anerkjend matskribent.

Han meiner at koronapandemien sette ein støkk i dei som lev av å lage mat for andre.

– Mange restaurantar vart kasta ut i det djupaste, djupaste mørker og lurte på korleis dei skulle overleve, seier Viestad.

Man meiner mange restaurantar som elles såg seg for fine til å sende maten ut døra i ein papirpose, skjønte at dei måtte levere take-away for å halde seg flytande.

Dette var i alle fall gjeldande i land med dårlegare sosiale tryggleiksnett enn i Noreg, der folk sine liv kan avhenge av løna dei får, meiner Viestad.

Andreas Viestad
Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Han er viss på at både restaurantar og folk i Noreg har byrja sjå at take-away ikkje treng vere dårleg mat.

– Det er ikkje det same, men noko heilt anna. Og kanskje er utfordringa endå større: å lage mat som smakar godt også når du ikkje sit med flott sølvtøy og vakker kunst på veggane.

Viestad håpar også at ei anerkjenning av andre «mindre sofistikerte» måtar å lage og presentere mat på, kan opne dører som tidlegare har blitt lukka.

– Ein kan sjå at nokre ting verkeleg betyr noko for smak. Noko av det eg håpar er at ein finn attende til nokre gamaldagse teknikkar, at ikkje alt kjøt treng vere heilt rosa. Den gode smaken kan også kome ved å koke det lenge.

Artig galskap

Tom Victor Gausdal skal vere dommar under konkurransen i Lyon. Der skal han smake seg gjennom alt som kjem frå dei 24 deltakande landa – også Pettersen og hans lag.

Tom Victor Gausdal

– Christian og laget er av dei som verkeleg kan klare slike oppgåver som dette her, for dei er so flinke og har so mykje kunnskap kring seg. Eg trur verkeleg dei kan kome i mål med dette her, seier Tom Victor Gausdal.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Take-away – er det eit dristig val for denne konkurransen?

– Det er galskap, den oppgåva dei har vald i år, seier Gausdal og smiler.

– I tillegg har dei tomat som tema i alle tre take-away-rettane, so det er ganske galskap å gje det til dei kokkane.

Han trur årets konkurranse vert noko nytt både for deltakarane og dommarane.

– Men det kan jo by på mykje artig, seier Gausdal.

– Spennande

Christoffer Sjuve er kokk og programleiar for fleire tv-program om mat. Han har også vore skribent for fleire aviser og nettstadar.

Han meiner også at pandemien spelar inn på at den tradisjonelle franske konkurransen vel ei slik retning.

Under nedstengingar var det liksom ikkje mat frå øvste hylle som var tilgjengeleg med det same.

– Eg trur Bocuse d'Or tenkte: dette kunne vore gjort betre. Mat i alle moglege former kan gjerast kjempebra, seier Sjuve.

Han trur også det kan vere eit forsøk på å gjere konkurransen relevant for fleire.

– Det er spennande, det er vi nysgjerrige på, seier Sjuve entusiastisk.

– For jøss, er det noko som er endå betre enn kebab?