Venstre: – Det er så kritikkverdig at det går på tilliten løs

Bybanekontoret i Stavanger har betalt PR-byrået Burson-Marsteller for å følge opp Stavanger Venstre. Bybaneforkjemper og gruppeleder for Venstre, Per A. Thorbjørnsen, mener opplysningene svekker tilliten til bybanekontorets arbeid.

Per A. Thorbjørnsen

Gruppeleder i Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen, avviser at han noen gang har vært i kontakt med PR-byrået Burson-Marsteller. Likevel synes han det er ubehagelig å se postene med kontakt med Venstre i oversikten NRK har fått.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Dette synes jeg er å gå langt utover mandatet bybanekontoret har. Opplysningene som har kommet fram de siste dagene, er oppsiktsvekkende, og her må det åpenbart ryddearbeid til, sier Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder for Venstre i Stavanger.

Det offentlig finansierte bybanekontoret ble dannet for å innhente informasjon om bybane på Nord-Jæren. Den siste tiden har NRK avslørt at kontoret har brukt fem millioner kroner på PR-byrået Burson-Marsteller.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aktivitetsrapport fra Burson-Marstellers arbeid for bybanekontoret

Oversikten over alle de 700 oppdragene Burson-Marsteller har gjort for bybanekontoret viser at byrået i februar tok kontakt med en for NRK ukjent person i Venstre. To dager senere er det fakturert for halvannen times arbeid i forbindelse med gjennomgang av kronikk og oppfølging Venstre.

Foto: Faksimile

Flere mener dette viser at de pengene politikerne satte av til kontoret er brukt for å påvirke meningene til de samme politikerne – som nå i desember skal avgjøre spørsmålet om bybane eller bussvei.

Både Ap og Venstre

Blant oppdragene byrået har hatt, er å drive oppfølging av politiske partier og politikere, gjøre mediesøk på Cecilie Bjelland fra Arbeiderpartiet, et parti som har vært splittet i spørsmålet om bybane eller bussvei, og bistå kontorets leder før møter med politikere og administrasjon.

Ved flere anledninger har pr-byrået Burson-Marsteller fakturert bybanekontoret for å følge opp partiet Venstre, som hele tiden har vært positive til bybane, i debatten.

Først kontakt, så kronikk

I februar tok byrået kontakt med en for NRK ukjent person i partiet. To dager senere er det fakturert for halvannen times arbeid i forbindelse med gjennomgang av kronikk og oppfølging Venstre.

Noen uker senere er det registrert en ny oppfølging av samme parti.

Gruppeleder Thorbjørnsen avviser at han noen gang har vært i kontakt med Burson-Marsteller. Likevel synes han det er ubehagelig å se postene på oversikten NRK har fått.

– At bybanekontoret har betalt ut forholdsvis høye timepriser for denne kontakten med oss, som i utgangspunktet bare handlet om faktagrunnlag, det er så kritikkverdig at det går på tilliten løs, sier han.

– Det er til å bli dårlig av

I sitt tilsvar omkring oppfølgingen av venstre skriver bybanekontorets ledelse at Helge Solum Larsen (som i februar trakk seg som byutviklingspolitiker på grunn av voldtektsanklager, journ.anm.) hadde vært en viktig pådriver i partiet, og en formidler av informasjon om bybaneprosjektet.

«På oppdrag fra bybanekontoret tok Burson-Marsteller kontakt med Venstre for å forhøre seg om aktuelle kandidater for videreføring», skriver bybanekontoret i en e-post.

– Det er til å bli dårlig av. Hvis det vi har spurt om, og noen telefoner vi har tatt, er fakturert av pr-byrået, er det helt i grenseland til at jeg mister tilliten til måten bybanekontoret har jobbet på, sier Thorbjørnsen.

Mye research når kronikker publiseres

Det er skrevet flere titalls kronikker om bybanen i lokale medier det siste året. Få er forfattet av bybaneledelsen selv. Derimot har PR-byrået Burson-Marsteller med jevne mellomrom fakturert kontoret for research og oppfølging i forbindelse med kronikker.

Omfanget er trolig minst 50 timers arbeid, til en prislapp på minst 100.000 kroner.

Pr-byrået har utført over 700 oppdrag for bybanekontoret på ett år. Arbeid i forbindelse med kronikker utgjør en stor del av dette arbeidet.

NRKs gjennomgang av datoene viser at påfallende mye researcharbeid er utført rundt datoer for når politikere har fått sine kronikker publisert.

– Venstre har skrevet mange artikler om bybanen, og jeg har skrevet faktaopplysninger inn i artiklene. Da har jeg kjent det helt naturlig å kunne henvende meg til bybanekontoret. Jeg blir litt overrasket over at jeg kanskje har vært i kontakt med et kommunikasjonsbyrå, og ikke selve bybanekontoret, sier Venstre-gruppelederen.