Veldig mange flere eier elsykkel

Elsykkelen får folk effektivt ut av bilen og over på sykkel, ifølge forsker. Andelen som eier en elsykkel i Stavanger og andre byer har eksplodert de siste årene.

Elsykkel

Andelen som eier en elsykkel har gått voldsomt opp de siste årene.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi blir like overrasket hver gang, sier sykkelgeneral i Stavanger kommune, Roar Børresen.

Vi treffer ham grytidlig onsdag morgen i Møllegata i Stavanger. Annethvert år måler Stavanger kommune hvor mange som sykler i byen. Og i år er det et tall som utmerker seg.

Andelen som har en elsykkel har nemlig eksplodert. Hele 17 prosent har i undersøkelsen svart at de har en elsykkel. For to år siden var tallet 9 prosent, og i 2015 var det 6 prosent.

– Og det som er ekstra kult, er at 9 prosent av dem vi ringte sa de skulle kjøpe elsykkel neste år, så da er vi på veldig god vei, sier Børresen.

Sykkel i Stavanger

Roar Børresen, sykkelgeneral i Stavanger kommune.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Går vi lenger tilbake i tid snakker vi om en mangedobling. Statens vegvesen sin reisevaneundersøkelse viser at alle de fem største norske byene har opplevd enorm vekst i elsykler i perioden 2014 til 2018.

– Motiverende effekt

– Elsykkel har en klart motiverende effekt til å få folk til å sykle, sier forsker ved Transportøkonomisk institutt, Inga Margrete Ydersbond.

– Det gjør at nye grupper begynner å sykle, og det får dem som allerede sykler, til å sykle oftere og lenger enn før. Og elsykkel gjør ikke bare at folk kan unngå å bli svette – folk bruker også elsykkel fordi de synes det er gøy.

Inga Margrete Ydersbond

Inga Margrete Ydersbond, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Geir Randby / NRK

– For folk synes det er litt for mye stress med vanlig sykkel?

– Det kommer an på hvem du spør så klart, men skal du i et jobbmøte i drakt, så har du ikke lyst å stille der svett.

Men siden elsykler er dyrere og raskere enn vanlige sykler, så stiller de høyere krav til sykkelveier og sykkelparkering, påpeker Ydersbond.

– Det er ekstra viktig for folk å vite at elsykkelen står trygt når de er på jobb for eksempel, sier hun.

– Bidrar til at flere sykler

Andelen som sykler hver dag i Stavanger var i sommerhalvåret i år 18 prosent. For to år siden var andelen 17 prosent. Og vintersyklingen har gått opp fra 6 til 11 prosent. Også på landsbasis har andelen som sykler gått opp, ifølge reisevaneundersøkelsen.

– Roar Børresen, bidrar elsyklene til dette?

– Ja, alle sykler bidrar til det. Vi er rimelig sikre på at elsykkelen er en viktig årsak til den økte sykkelandelen de senere årene, sier han.

Og så er helseeffekten stor – selv om du ikke svetter noe særlig. Det viser forskning fra blant annet universitetene i Bergen og Agder.

– All dokumentasjon tilsier at den øvelsen du gjør på en elsykkel er bra for helsa og god trim. Og det som kanskje er det beste, er at når du har elsykkel så viser undersøkelsen at du sykler mer, og da får du mer trim, sier Børresen.