Hopp til innhold

Vekterstreiken kan koste én milliard i uken

Equinor har over 2000 oljearbeidere på norsk sokkel som nå er én uke på overtid, og venter på å komme hjem.

Offshore-helikopter

Helikopterterminalen på Sola har nå 60 prosent redusert kapasitet. Det rammer trafikken ut til plattformene på norsk sokkel.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Nå er situasjonen i ferd med å bli veldig omfattende for oss. Det er mange som ikke kommer seg på jobb, eller hjem, og i begge de gruppene er det nå ganske kritisk, sier Morten Eek, pressetalsmann for norsk sokkel i Equinor.

Vekterstreiken har nå pågått i over to måneder, og de siste uttakene har gått utover helikopterterminalene langs kysten av Norge.

Det siste uttaket skjedde natt til lørdag, da ble kapasiteten på Sola hardt rammet.

Terminalen på Sola har nå 60 prosent redusert kapasitet. Det rammer trafikken ut til plattformene på norsk sokkel.

Morten Eek

Morten Eek, pressetalsmann for norsk sokkel i Equinor, sier de risikerer store ukentlige tap hvis den nåværende situasjonen fortsetter.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

– Det kan hende vi må stanse produksjonen på flere av plattformene. I tillegg kan borestopp av nye brønner gi et tap på 200 millioner kroner i uken. Det er også flere prosjekter som risikerer å bli utsatt, blant annet på Martin Linge- og Johan Sverdrup prosjektet. Bare de to kan gi økonomiske tap på 900 millioner i uken, sier Eek.

Ifølge Norsk olje og gass kan det bli snakk om nedstengninger på flere felt innen en til to uker. Og leverandørene vil slite framover.

– Den reduserte aktiviteten vil få store konsekvenser for en allerede hardt presset leverandørindustri, der vil det raskt komme permitteringer, sier Kolbjørn Andreassen, informasjonssjef i Norsk olje og gass.

Over 2000 står fast i Nordsjøen

– Nå er det over 2000 personer som venter på å komme seg ut til plattformene, og tilsvarende antall som venter på å komme tilbake, sier Eek.

De som venter på å komme seg hjem, er nå i sin tredje uke på plattformene. De skulle egentlig hjem etter to, og nå begynner det å haste.

– Det er lovpålagt å bytte ut personell etter 21 dager, og per nå er det veldig krevende, sier Eek.

Kansellert over halvparten av avgangene

Bristow Norway er et av selskapene som flyr helikopter ut til norsk sokkel. På terminalen på Sola har de mandag 11 avganger, av 26 planlagte.

Pål Gudmundsen

Pål Gudmundsen, leder for bakkeoperasjoner i Bristow Norway, sier de ikke har mye igjen å gå på nå.

Foto: Privat

Det er ikke kun på Sola, men også i Bergen de er hardt rammet. Der har de redusert avgangene med én tredjedel. Terminalen på Florø er stengt grunnet streiken, og Hammerfest blir rammet når det kommer ytterlige uttak i streiken 1. desember.

– Vi nærmer oss et kritisk punkt nå med tanke av transport av personell til og fra Nordsjøen på en forsvarlig måte, sier Pål Gudmundsen, leder for bakkeoperasjoner i Bristow Norway.

Tåke på heliporten

Mangel på vektere reduserer kapasiteten ved helikopterterminalene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kun på Sola vil det være 1400 planlagte passasjerer som ikke får flydd ut fra Sola via Bristow denne uken, og tilsvarende tilbake til Sola.

– Vi har ikke mye igjen å gå på. Blir det tatt ute mer personell, så kan de 10 avgangene bli ytterligere redusert, muligens helt til null, sier Gudmundsen.

Norsk Arbeidsmandsforbund har varslet nye uttak i streiken natt til onsdag. Da blir blant annet Hammerfest og Bergen rammet.

Flere nyheter fra Rogaland