Hopp til innhold

Vekterstreik gir helikopterstopp – får ikke skiftet mannskap på oljeplattformene

Helikoptertrafikken er stanset ved flere lufthavner i Norge, og over helgen blir situasjonen verre. Flere oljearbeidere står dermed fast ute i Nordsjøen.

Tåke på heliporten

Uten vektere, vil trafikken ved helikopterplattformene bli sterkt redusert

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Flere helikopterterminaler i landet er rammet av vekterstreiken som ble trappet opp natt til tirsdag. Trafikken ble sterkt redusert, og ved Florø har de måttet stanse all trafikk.

Ved midnatt, natt til lørdag trappes streiken ytterligere opp, og går nå utover terminalen ved Stavanger lufthavn Sola.

Det skaper store logistikkproblemer for helikopterselskapene.

– Trafikken fra Sola rammes fra natt til lørdag, men det er fra mandagen vi vil kjenne det sterkest. Da vil trafikken rammes med over 50 prosent, sier Petter Sem-Henriksen, service deliver manager, Bristow Norway.

Rammer oljearbeiderne

Bristow Norway er et av selskapene som drifter helikopter trafikken til og fra Nordsjøen.

Vekterne, som har hatt en pågående streik i mer enn to måneder, spiller en viktig rolle på heliportene, også med tanke på smittevernreglene selskapene nå må følge.

Reduksjonen i helikoptertrafikken går ut over arbeiderne ved flere av oljeplattformene i Nordsjøen, som ikke kan hentes hjem eller byttes ut.

– Allerede nå er vi avhengige av at folk kan stå lenger i skiftene sine. Det er flere som er i sin tredje uke, men som skulle vært hjemme etter to, sier Morten Eek, kommunikasjonsrådgiver i Equinor.

Kan senke produksjon

En reduksjon på 50 prosent i Sola kan ha store konsekvenser for driften til plattformene i Nordsjøen. Equinor har selv 60 avganger i uken ut til plattformene sine.

I tillegg til å ikke få hentet hjem arbeidere, så er det vanskelig å komme seg ut til plattformene. Det legger hindringer for driften.

Morten Eek

Kommunikasjonsrådgiver, Morten Eek, sier det er flere som allerede jobber lenger en de skal, og at det kan bli ende verre over helgen.

Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

– Så langt har det ikke gått ut over produksjonen, men vi må se hva situasjonen er etter helgen. Vi kan ikke utelukke å redusere aktiviteten hvis vi ikke får logistikken mellom hav og land til å gå opp, sier Eek.

De har måttet sette på vent flere prosjekter ved plattformene. Det har ikke vært produksjonskritiske prosjekter, men det går ut over dem som er leid inn for å gjøre det kontraktførte arbeidet.

Det er per nå ikke vurdert å sende ut varsler om permittering

Skifter flyplass for å unngå streik

Bristow har også flyttet tre av helikoptrene sine til Stord lufthamn, for å unngå vekterstreiken.

– På Stord er kapasiteten nå på maks. Det er en liten flyplass med liten kapasitet, men vi utnytter den maksimalt, sier Sem-Henriksen.