Veit ikkje når det blir opna

Vegtrafikksentralen kan førebels ikkje gje noko tidspunkt for opning av E39 Byfjordtunnelen og E39 Mastrafjordtunnelen.