Veien blir stengt lang tid

Ulykken på fylkesvei 44 fremstår som alvorlig. Politiet har varslet at ulykkesgruppen er på vei for å bistå politiet. De vil ikke gå ut med navn og kjønn på involverte på nåværende tidspunkt. Ulykken skjedde rett før klokken 16. Veien forblir stengt.