Veien åpnet etter uhell på E39

Uoppmerksomhet var trolig årsaken til utforkjøringen ved Byhaugtunnelen på Tasta i Stavanger. Veien har nå åpnet, men trafikken går sakte på stedet og køen har forplantet seg.