Han vil sjekke promillen din

Vegvesenets kontrollører ute i trafikken må tilkalle politiet hver gang de har mistanke om promillekjøring. Nå vil de gjøre jobben sjøl.

Cato Roland

Avdelingsingeniør Cato Roland i Statens vegvesen er ofte ute på trafikkontroller. Men får han mistanke om at sjåføren er påvirka av alkohol, må han tilkalle politiet. Mye tid kan bli spart hvis vegvesenet får utføre blåsetesten, mener han.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

– Det er så mange rusa sjåfører som kjører rundt i trafikken at folk aner det ikke. Spesielt sjåfører som er rusa på piller og narkotiske stoffer. Det er skremmende, sier avdelingsingeniør Cato Roland i Statens vegvesen i Rogaland

Han er ute på bilbelte- og teknisk kontroll i Sandnes sentrum, men
skulle ønske at han også kunne sjekke promillen de gangene han og kollegene får mistanke om at de som blir stoppet, er ruspåvirket.

– Jeg ser ingenting i veien for at vi skulle kunne bruke et alkometer og få folk til å blåse, i stedet for å måtte tilkalle politiet hver gang vi er i tvil.

Håper på samferdselsministeren

Det er i dag bare politiet som har myndighet til å gjennomføre promilletester.

Illustrasjonsbilde promillekontroll

I dag er bare politiet som får utføre promilletester. Skal det endres, er det opp til politikerne.

Foto: Erik Johansen / Scanpix

– Det er politikerne som må styre dette, og jeg vet at han Solvik-Olsen er på banen. Jeg krysser fingrene for at han sørger for at vi får litt mer myndighet ute på veien, sier Roland.


Han setter altså sin litt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foreløpig er ikke dette en sak samferdselsdepartementet har tatt tak i, men de jobber med å koordinere trafikkontrollene som både politiet, tollvesenet og vegvesenet gjennomfører.

– Godt innspill

Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Geir Pollestad – med ei fortid i samferdselsdepartementet, synes innspillet er godt og bør vurderes.

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad synes innspillet fra Roland er godt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Ordinære promillekontroller er politiets oppgave. Men hvis vegvesenet får mistanke når de likevel stopper folk i teknisk kontroll, så høres det ut som en god ide at de skal kunne ta kontroll av dem, sier Pollestad.

– Hvis vi skal tilkalle politiet hver gang, går det tid, og det hadde vært mye enklere hvis vi kunne håndtere det. La den andre etaten konsentrere seg tjuver og kjeltringer, sier avdelingsdirektør Cato Roland i Statens vegvesen.

Og Geir Pollestad i Senterpartiet mener det ikke er så mye som står i veien for at Roland skal bli hørt.

– Utgangspunktet er jo at det er politiet som har myndighetsutøvelse i landet vårt og skal sørge for at lov og orden blir fulgt, men her må man kunne finne fleksible løsninger, sier Pollestad.