NRK Meny
Normal

Vegvesenet vil legge E-134 vekk fra sentrum

Vegvesenet er enig med lokalbefolkningen i Etne, Ølen og Ølensvåg. De anbefaler at E-134 legges om sentrumsområdene, når veien nå seiler opp som favoritt for hovedstamveg fra vest til øst.

Anbefalt E-134-trase mellom Bakka og Solheim

Dette er Statens vegvesen sin anbefaling for veien mellom Solheim og Bakka.

Foto: Statens vegvesen

Gleden har vært stor over at Statens vegvesen blant annet ville ha E134 som hovedveien fra vest til øst, men for de mange som bor i tettstedene langs ruta har en stor nye hovedvei ikke bare vært godt nytt.

Det står foreløpig mellom to traseer, nemlig E134 og RV 52, slik som vegvesenet ser det. Foreløpig er ikke endelig beslutting tatt om at E134 blir hovedveien, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gått langt i å antyde det.

Frykten har vært dundrende trafikk i stort tempo gjennom små sentrum, men i dag kom Statens vegvesen sin anbefaling for ruta fra Solheim til Bakka. Og anbefalingen går utenom sentrumsområdene.

E134 over Haukeli

Sånn kan E134 ut over Haukeli se ut på vinteren. En omlegging og «oppussing» av E134 vil gjøre ferdselen over fjellet lettere enn i dag.

Foto: Web-kamera, Statens vegvesen

Trafikksikker hovedvei

Vegvesenets ønske for veien vil koste omkring fire milliarder kroner, og forslaget kommer nå inn i kommunedelplanen og konsekvensutredningen i Etne og Vindafjord kommune.

– Målet er å få på plass en trafikksikker stamvei med høy standard for
gjennomgangstrafikken, og å ta hånd om mest mulig av den lokalt skapte trafikken, sier
Bjørn Åmdal i Statens vegvesen.

For Etne og Vindafjord sin del skal planen og traseen vedtas i kommunestyrene til høsten. Selve valget av hovedveien skal bestemmes av Stortinget. Anbefalingene fra Vegvesenet legges til grunn for arbeidet med neste Nasjonal transportplan 2018–2027.

Her er utdrag fra Vegvesenet anbefaling:

  • Dagens vei går fra Solheim til nedre Austreim, deretter velges veien om vestsida av Vatnedalen. Det anbefales og en kort tunnel ved Eikesdal/Eikeland.
  • Kryss ved Ølensvåg, ikke bruk av tunnel ved Oppheim.
  • Mellom Mo og Fikse anbefales det en øvre trase forbi Etne, med kryss ved Vågen. Det anbefales ikke tunnel.
  • Fra Mo til Bakka vil Vegvesenet at veien skal krysse elven så tidlig som mulig nord for Mo.