Vegvesenet snur i Ryfast-arbeidet

Plastfiberen som er brukt i tunnelutbyggingen byttes nå ut med stålfiber. Statens vegvesen har hørt på kritikken fra blant annet miljøvernorganisasjoner.

Ryfast-utslipp

Dette er plastfibre som brukes til armering i sprøytebetong.

Foto: Erik Thoring / Naturvernforbundet i Rogaland

– Miljøet er alltid første prioritet for oss og vi beklager utslippene fra lensene, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord.

I november i fjor fant Fylkesmannen i Rogaland plastfibre i havnebassenget ved utbygginga av Ryfast, prosjektet som blant annet rommer verdens lengste undersjøiske veitunnel. Nå skal plastfiberen byttes med stålfiber.

– Vi er lei oss for at det er skylt i land plastfiber i strandkanten rundt om i Rogaland...

Gunnar Eiterjord, prosjektleder Ryfast

– Nå har vi funnet en løsning som er godkjent av Fylkesmannen i Rogaland. Vi skal erstatte plastfiberen så fort dette er praktisk mulig, opplyser Eiterjord.

Arbeidet skal være gjort innen Fylkesmannens frist 18. mai.

Legger seg flate

Plasten har blitt brukt som armering i sprøytebetong, og skal etter intensjonen fanges opp av entreprenøren sitt lensesystem, og aldri nå strandsonen. Likevel kom det flytende plast inn i havnebassenget.

– Vi er lei oss for at det er skylt i land plastfiber i strandkanten rundt om i Rogaland. Årsaken til at dette har skjedd er at entreprenørene våre ikke har klart å følge opp kontraktskravet som er gitt, forteller Eiterjord.

Politianmeldte vegvesenet

Plastfibrar frå Ryfast

Bildet viser plastfibre i strandsonen på Hundvåg, mellom Sandvågen og Lundsneset.

Foto: Håkon Fossmark / Naturvernforbundet i Rogaland

Plastfiber i havnebasseng og langs kysten har opprørt flere. Fylkesmannen var på uanmeldt besøk ved anlegget og fant flere avvik. Ifølge deres rapport hadde vegvesenet for dårlig rensing og kontroll over utslippene til sjøen.

Naturvernforbundet anmeldte Statens vegvesen for flere brudd på forurensningsloven. Organisasjonen karakteriserer saken som et overtramp fra vegvesenet og omtaler det som en miljøskandale.

– I samarbeid med entreprenørene kommer vi til å fortsette å rydde opp etter utslippet, opplyser Eiterjord.