Vegvesenet: – Bokn har forsinket Rogfast med et halvt år

Rogfast-prosjektleder Tor Geir Espedal er frustrert over at en liten kommune som Bokn har så stor innflytelse på et omfattende nasjonalt veiprosjekt. Han mener kommunen somler med å vedta reguleringsplanen.

Rogfast, mot tunellen ved Laupland på Bokn, retning sør

Her kommer Rogfast-tunnelen opp på Bokn ved Laupland.

Foto: Statens vegvesen

– Jeg hadde forventet at de hadde behandlet en så viktig reguleringsplan noe raskere enn det de har gjort, sier prosjektleder i Statens vegvesen Tor Geir Espedal.

Overfor fagnettstedet bygg.no gir Espedal uttrykk for at han er frustrert over at en liten kommune som Bokn har så stor innflytelse på et så omfattende nasjonalt veiprosjekt som Rogfast.

Tor Geir Espedal

Rogfast-prosjektleder Tor Geir Espedal er frustrert over at en liten kommune som Bokn har så stor innflytelse på et omfattende nasjonalt veiprosjekt som Rogfast.

Foto: Undi Torstensen, Statens Vegvesen

Forsinket

Det kommunestyret i Bokn skal ta stilling til, er den nordre delen av Rogfast. Veistrekningen som går over Bokn er på 2,5 kilometer.

Espedal forteller til fagbladet Byggeindustrien at saken ble oversendt 22. juni.

– Kommunen har nå utsatt saken to ganger, men heldigvis ser det nå ut til at de vil sluttbehandle planen 1. desember, men dette har nok forsinket Rogfast-prosjektet med kanskje et halvt år, sier Espedal.

Høyere plan

Anleggsarbeidet med den 26,7 kilometer lange Boknafjordtunellen starter fra tre steder samtidig og byggingen skal i være i gang mot slutten av 2016. Espedal sier at giganttunnelen tidligst kan stå ferdig i 2024.

Tunnelen skal redusere reisetiden mellom Stavanger og Haugesund/Bergen med 40 minutter.

– Etter mitt syn burde nok dette vært en plan som ble vedtatt på et høyere plan enn i et lokalt kommunestyre som i dette tilfelle er Bokn, mener prosjektlederen.

Skylder på valget

Rådmannen i Bokn, Jan Erik Nygård, sier at kommunevalget har bidratt til at vedtaket av reguleringsplanen har blitt forsinket.

Reguleringsplanen ble mottatt rett etter sommerferien, og det er ikke mange kommuner som ville hatt kapasitet til å behandle en slik sak før etter ferien. I år har det vært kommunevalg, og viktige saker på tampen av en kommunestyreperiode vil lett gli over til de nye politikerne som overtar, sier Nygård til bygg.no.

Rogfast-prosjektlederen synes ikke denne forklaringen er god nok.

– Det burde vært mulig å få gjort nødvendige lokale vedtak i det første kommunestyremøtet, sier Espedal.