Vegvesenet går til søksmål

Leverandør av systemet for bompengeinnkrevjing i Ryfastsambandet, Tecsidel, blir nå saksøkt av Statens vegvesen. Grunnen er at bompengeinnkrevjinga blei kraftig forseinka. Vegvesenet retter eit krav mot selskapet på 3,88 millionar kroner.