Hopp til innhold

Vegvesenet dropper E39-traseer før utredningen ferdigstilles

Statens vegvesen har utredet tre traseer for nye E39 mellom Lyngdal og Sandnes, men i en anbefaling til kommunaldepartementet vrakes Jærlinja til fordel indre trasé.

E39 Bjerkreim

Vegvesenet dropper midtre og ytre trasé. I en anbefaling foreslår de indre trasé som ny E39.

Foto: Hanne Taarland

– All kunnskap peker i samme retning. Indre trasé er et bedre valg enn ytre og midtre trasé. Vi er trygge på anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Torunn Lynnebakken, planleggingsleder for prosjektet i Statens vegvesen.

Avgjørelsen fra Vegvesenet kommer etter en utredning av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt rapport om andre samfunnsmessige virkninger.

Torunn Lynnebakken

Vi er trygge på anbefalingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Torunn Lynnebakken.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Vår tidligere anbefaling av at alle traseene skulle utredes, men da manglet vi kunnskap om ikke-prissatte og andre samfunnsnyttige konsekvenser.

Nå har Vegvesenet fått kunnskapen som gjør at de velger å droppe midtre og ytre trasé, før utredningen blir ferdigstilt. Allerede i slutten av neste uke sendes anbefalingen om indre trasé til Vegdirektoratet.

Derfor velges indre trasé:

  • Jærlinja, altså midtre og ytre trasé, er lenger og har dårligere samfunnsnytte enn indre korridor.
  • Indre trasé er bedre på temaene naturmangfold, kulturmiljø naturresurser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv.
Ny E39, forslag

Dette var de tre forslagene som har blitt utredet til nå. Nå er det kun indre trasé som utredes videre.

Foto: Statens vegvesen

Skuffet ordfører

I sommer uttalte ordfører i Eigersund, Odd Stangeland, at Statens vegvesen allerede hadde bestemt seg. Dette ble sterkt tilbakevist av Vegvesenet.

Odd Stangeland

– Dette har vært en uryddig prosess som har tatt all for lang tid, mener Odd Stangeland.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Nå ser jeg at min uttalelse står seg, sier en skuffet ordfører.

– I løpet av høsten har vi fått ny informasjon som gjør at vi kommer med dagens anbefaling, svarer Lynnebakken i Vegvesenet, som avviser ordførerens uttalelse.

Det var en overrasket Eigersund-ordfører som mottok dagens beskjed om at Jærlinja-vrakes.

– Dette har vært en uryddig prosess som har tatt all for lang tid. Det er blitt gjennomført folkemøter med flere hundre til stede, og Vegvesenet har vært klare på at deres plan var å utrede alle involveringer. Kun dager etter at høringsfristen går ut, så kommer denne kunngjøringen, sier Stangeland.

– Mange er misfornøyde

Vegvesenet registrerer at mange er misfornøyde med at planene om ny E39 blir vedtatt på statlig plan.

– Grunnen til dette var at prosessene skulle gå mer effektivt, og staten skulle ta de overordna beslutningene, sier Lynnebakken.

Hun mener dagens avklaring er viktig for samfunnet, slik man kan gå videre i arbeidet med ny E39.

– Vi har behandlet alle traseene grundig, med full respekt og samme metodikk, siden ytre og midtre trasé kom inn i bildet. Nå ser vi at det ikke vil hjelpe å fullføre konsekvensutredningene, ettersom alle resultater peker i samme retning.

Den videre prosessen av ny E39 styres nå av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere nyheter fra Rogaland