Nesten utryddet på 50-tallet, nå er de på fremmarsj

De heter veggedyr, og det blir stadig flere av dem. Årsaken er både at de har utviklet resistens mot insektmidlene, og fordi vi reiser mer.

Reagensrør med veggedyr

På befaring i et hus i Stavanger fant skadedyrkonsulenten både døde og høyst levende eksemplarer av veggedyr.

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK

– Hvis vi ser på det siste tiåret, så ser vi en jevn økning, sier Bjørn Arne Rukke, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

– Tallene for 2017 er ikke helt klare enda, men i 2016 var det 3034 veggedyrbekjempelser på landsbasis. For ti år siden var tallet 447.

Alle forsikringsselskapene NRK har vært i kontakt med melder om økning i antall saker og utbetalinger.

Sparebank1 Forsikring opplyser at de har registrert en stabil økning i antall skader fra 2015 til 2017, med i overkant av 400 saker i fjor, opp fra i underkant av 200 i 2015.

I 2017 betalte de ut over 450.000 kroner i erstatning i skadedyrsaker i Rogaland, fordelt på 50 saker. Til sammenligning betalte de ut 150.000 kroner fordelt på 19 saker i 2015.

Uenighet om resistens

De er bitte små, og gjemmer seg godt om dagen. Men når mørket kommer, kryper de frem fra gjemmestedene sine og forsyner seg av blodet ditt – og nattesøvnen din.

Ofte er det vi selv som uvitende tar dem med oss hjem fra utlandet i bagasjen. De kan også spres via brukte møbler; som senger, madrasser og skap.

Hvilken behandlingsmetode som velges, avhenger av omfanget av problemet, men også hvor lenge veggedyrene har vært der. Det hersker også en viss uenighet i fagmiljøet om kjemikalier er nok alene, og om resistens er et reelt problem i Norge.

Skadedyrkonsulent Alf Inge Fjelde med veggedyr på reagensrør

Skadedyrkonsulent Alf Inge Fjelde prøver helst med kjemikalier først. – Vi brenner ikke ned huset i første omgang, sier han med et smil.

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK

– Vi har ikke merket noe til resistens mot insektmidler lokalt, sier skadedyrkonsulent hos A1 Skadedyrsenteret i Stavanger, Alf Inge Fjelde.

– Kjemikalier tar det der og da, og folk kan flytte inn igjen relativt raskt.

Bjørn Arne Rukke ved Folkehelseinstituttet er uenig.

– Å hevde at det ikke er resistensproblematikk hos veggedyr i Norge i dag, er feil.

– Man kan selvsagt velge insektmidler som metode, men dette må i så fall brukes i tillegg til andre metoder. Å kun bruke kjemiske insektmidler i behandling mot veggedyr er noe vi fraråder, sier Rukke.

Dekkes normalt ikke

Veggedyrbekjempelse kan fort koste mellom 20.000 og 50.000 kroner. De færreste vanlige hus- eller innboforsikringer dekker veggedyr-bekjempelse. Men de fleste forsikringsselskapene tilbyr det i de oppgraderte pakkeløsningene sine.

Derfor er det viktig å sette seg inn i hva nettopp din forsikring dekker. Særlig hvis du bor i leilighet eller rekkehus. Veggedyr kan nemlig fort spre seg fra boenhet til boenhet, og du kan helt uforskyldt risikere å få disse blodsugende og ubudne gjestene på døren. Eller rettere sagt, i veggen.

Veggedyr

De små, rødbrune blodsugerne blir med hjem i kofferten, og kan leve i opptil et år uten mat. Dermed kan det ta lang tid fra reisen er avsluttet, til man legger merke til at man har dem i hus.

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK