NRK Meny
Normal

- Velferdsstaten krenker individet

Vegard Martinsen og Det Liberale Folkeparti vil kjempe for privatisering av alle offentlige tjenester.

Vegard Martinsen (DLF)

Vegard Martinsen (DLF).

Foto: Privat

Vegard Martinsen er Det Liberale Folkepartis listetopp i Rogaland.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Staten bør ikke gjøre noe for å få ned klimautslippene. Påstandene om menneskeskapt global oppvarming er uholdbare.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Brukerne bør betale for bruk av veiene, for eksempel ved bomavgift eller abonnementsordninger. Det bør ikke være noen statlige avgifter på bruk eller kjøp av bil eller bensin.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag? Hva bør eventuelt endres?

- Alle offentlige helsetjenester bør privatiseres, inkludert helseforsikringer. Offentlige tilbud vil nødvdendigvis utvikle seg slik at de vil fungere dårligere og dårligere.

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Velferdsstaten, den modell vi har i dag, er en samfunnsmodell som ikke kan fungere i det lange løp. Den innebærerer store krenkelser av individuell frihet.

- Den fører nødvendigvs til økede skatter, mer byråkrati, flere lover og regler, større skjemavelde, stadig flere på trygd, økende svart arbeid, mer korrupsjon, mer kriminalitet, stadig størrre problemer i den offentlige økonomien, og så videre - slik vi kan se utvilkingen i Norge og Europa i dag.

- DLF er det eneste partiet som ikke støtter velferdsstaten. DLF er for full individuell frihet, det vil si laissez-faire-kapitalisme. Kun full individuell frihet kan gi et samfunn preget av fremgang, harmoni og velstand.

Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Individuell frihet på alle områder er den viktigste saken. Individuell frihet er individenes rett til å styre sin inntekt, sin eiendom og sin kropp. Kort sagt, frihet er retten for individer til selv å styre sine liv (så lenge de ikke krenker andres tilsvarende rett).

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- I hvilken grad de støtter individuell frihet.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Jeg vil samarbeide med alle, fra sak til sak.