NRK Meny
Normal

Selskapet Aviator får kritikk fra Arbeidstilsynet etter dødsulykke

Selskapet Aviator har fått varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet etter en arbeidsulykke ved Haugesund lufthavn i januar der en arbeider omkom. Nå må selskapet kartlegge risikoen for farer som kan oppstå på flyplassen.

Arbeidsulykke med truck på flyplassen på Karmøy

Like før klokken ni på morgenen 3. januar fikk politiet melding om ulykken på Karmøy. Nå varsler Arbeidstilsynet pålegg til lufthavnen etter ulykken.

Foto: Kristian Eidesvik

3. januar døde en mann etter en arbeidsulykke på Haugesund lufthavn Karmøy. Mannen ble klemt under en truck på flyplassen under arbeid med bagasje, og døde senere på Haugesund sykehus av skadene han pådro seg.

I ettertid har Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn ved lufthavnen, og vurderer nå å gi pålegg til virksomheten Aviator. Sammen med politiet har Arbeidstilsynet blant annet gjort tekniske undersøkelser av trucken som veltet.

Mangler dokumentasjon

Selskapet Aviator har ikke kunnet legge frem dokumentasjon på at det er gjennomført kartlegging og risikovurdering av HMS-forhold. Nå må Aviator kartlegge risikoen for farer som kan oppstå for de ansatte.

Trine Berntsen, administrerende direktør for Aviator ved Haugesund lufthavn, tar pålegget til etterretning.

– Pålegget er helt på sin plass. Hittil har vi i vår type virksomhet hatt en generell kartlegging og risikoanalyse, og det gjelder samtlige flyplasser vi drifter. Det har ikke vært gjennomført på hver enkelt flyplass, og det vil vi gjøre noe med, sier hun.

Brudd på bestemmelsene

I brevet til Aviator skriver Arbeidstilsynet: «Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. På bargrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for skade eller fare for arbeidstakerne.»

Videre skriver tilsynet:

«Ettersom dere var ukjent med om det var utført en risikokartlegging for avdelingen i Haugesund, antar vi at det foreligger et brudd på bestemmelsene om kartlegging og risikovurdering.»

Arbeidstilsynet presiserer i sitt brev til Aviator at det ikke er grunnlag for å tro at det er årsakssammenheng mellom ulykken og manglende risikokartlegging.