VARSLER EKSPROPRIASJONER:

Ni grunneiere på Sørnes og Joa i Sola har fått varsel om ekspropriasjoner fordi det skal bygges tursti langs Hafrsfjord. Grunneierne protesetrer på at deres grunn skal eksproprieres, og mener kommunen har vist liten vilje til å etterkomme deres ønsker om hvor den 18 kilomter lange turstien kan legges, skriver Solabladet.