Varhaug-tiltalte lette etter et drapsoffer

18-åringen som er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13), skal på forhånd ha bestemt seg for å ta livet av en tilfeldig person. Hovedmotivet var sterk frustrasjon.

Overflytting av drapssiktet

18-åringens forklaringer om hvorfor han drepte blir sentrale i vurderingen om hvorvidt han skal dømmes til forvaring. Dette bildet er tatt på Stavanger lufthavn i september i fjor.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

NRK er kjent med innholdet i politiforklaringene til den tiltalte som bare var 17 år da han ble en drapsmann, natt til mandag 30. juli i fjor.

I flere timer hadde han beveget seg rundt i bygda.

Han forklarer selv at han skal ha jaktet et vilkårlig offer.

Dette får NRK bekreftet fredag ettermiddag av mannens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen.

Varhaug-drapet

Krimteknikerne konkluderte med at Sunniva Ødegård ble utsatt for vold i denne trappa, like ved grusstien hvor hun ble funnet drept.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Da Sunniva Ødegård kom forbi på grusveien i 22.30-tiden, hundre meter fra sitt eget hjem, ble det henne han gikk til angrep på.

De to kjente hverandre sporadisk gjennom andre familiemedlemmer, men selv dette var ikke nok til å stoppe ham fra å drepe den unge jenta.

Behov for flukt

Det er blant annet på bakgrunn av mannens uttalte ønske om å drepe noen vilkårlig – og at han faktisk gjennomførte dette – at påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring under rettssaken som starter i Jæren tingrett onsdag.

Mannen hadde i fjor sommer et eskalerende rusproblem.

Varhaug drap

Sunniva Ødegård var på feil sted til feil tid da hun ble drept på Varhaug natt til 30. juli i fjor.

Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Familien prøvde å få ham ut av dette gjennom kontakt med hjelpeapparatet i kommunen, og ved å holde ham under streng kontroll.

Den tiltalte har selv forklart drapet med et behov for flukt. Han hadde et sterkt ønske om å komme seg bort fra kontrollregimet han var underlagt hjemme.

Han var frustrert, og opplevde å ikke bli hørt eller tatt på alvor.

To forvaringer av mindreårige

En drapshandling i seg selv er langt fra nok til å bli dømt til forvaring. For en lovbryter som er under 18 år på gjerningstidspunktet, er terskelen svært høy.

Bare to mindreårige i Norge har så langt passert terskelen; ei jente (15) som drepte en ansatt på en barnevernsinstitusjon i Asker i 2014, samt en gutt (17) som knivstakk en mann 53 ganger på et nachspiel i Oslo i 2017.

Også i Asker-saken hadde den drapsdømte i forkant uttrykt ønske om å drepe, og dette drapet rammet også helt tilfeldig.

Motsetter seg forvaring

Etter det NRK kjenner til mener påtalemyndigheten at det er en nærliggende fare for at den drapstiltalte Varhaug-mannen på nytt kan begå en alvorlig straffbar handling. Bakgrunnen for dette er todelt:

  • At frustrasjon over forhold hjemme resulterte i et helt uforståelig drap på et tilfeldig forbipasserende barn. Gjennomføringsevnen var høy.
  • De sakkyndiges kontakt med 18-åringen i fengsel har styrket påtalemyndighetens oppfatning av at samfunnet har behov for å vernes mot ham på ubestemt tid.

Advokat Tor Inge Borgersen som forsvarer den drapstiltalte i Varhaug-saken, mener dette ikke er en sak hvor det er grunnlag for å gi forvaring.

– Men dette blir en sentral del av rettssaken og prosedyren. Mer enn det kan jeg ikke si om dette nå, sier Borgersen til NRK

DNA-treff

Den tiltalte skal ha forgrepet seg seksuelt på Sunniva Ødegård etter drapet.

18-åringen bestrider ikke at det er hans sæd som er funnet på den avdøde, noe politiet har kunnet dokumentere med DNA-prøver.

Han nekter likevel straffskyld når det gjelder tiltalepunktene som handler om likskjending eller subsidiært; seksuell omgang med barn.

I dag var første skuledag på Varhaug ungdomskule

Første skoledag etter ferien i fjor ble Sunniva minnet på denne måten på Varhaug ungdomsskule.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Politiet har ikke funnet holdepunkter for at seksuelle behov har vært et drapsmotiv i seg selv hos 18-åringen.

Husker detaljer

Den tiltalte har, etter det NRK kjenner til, samarbeidet med politiet i avhør. Han husker godt de fleste detaljene fra drapsnatten, selv om han var påvirket av narkotiske stoffer.

De sakkyndige mener han utvilsomt var tilregnelig og ikke psykotisk da han utførte drapet, men det er Jæren tingrett som skal avgjøre dette.