Varetektsfengsles i åtte uker

Politiet fikk medhold i sin begjæring om åtte ukers varetekt for mannen som i tingretten ble dømt for å ha utøvd vold med døden til følge på broren sin på Hellvik i Eigersund i 2016. Politiet mener det er en fare for at siktede vil forsøke å rømme.