– Politistudenter får for lite våpentrening

Norsk politi bevæpner seg oftere og oftere. Samtidig blir nyutdannede politifolk sendt ut på væpna oppdrag uten at de har fått skikkelig trening, konkluderer en fersk masteroppgave.

Politistudenter på våpentrening

Politistudenter intervjuet i en masteroppgave etterlyser mer realistisk våpentrening.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det viser seg at det er en del utfordringer hos politiet som bidrar til at den totale bedredskapen er svekket, sier Tor-Erik Åsbu.

Han har nylig levert masteroppgaven «Når øvelse blir virkelighet» ved Universitetet i Stavanger. Åsbu har intervjuet sju nyutdanna politifolk mens de jobbet på politistasjonene i Haugesund og Kristiansand. De nyutdanna mener de får for lite våpenopplæring på Politihøgskolen – studentene skyter for lite, og treningen er for lite realistisk. Dette skjer samtidig som norsk politi stadig oftere drar på væpna oppdrag.

– For dårlig oppfølging på jobb

Likevel blir de kastet rett ut i det når de blir plassert på en politistasjon. Men også her er oppfølgingen for dårlig, hevdes det.

– Når de begynner i jobb, forventes det at de skal være gode nok til å rykke ut i væpna oppdrag, men det er en del mangler i opplæringen. De burde fått bedre oppfølging når de begynte i politidistriktet, sier Åsbu.

– Bruke våpen på gata er en annen sak

Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger er ikke overrasket over konklusjonene i masteroppgavene. Han påpeker at det ikke er nok å ha en tillatelse til å bære våpen.

– Det man trenger er trening i å håndtere våpen under stor grad av stress. Skal politiet bruke våpen, må de få tilgang til mye realistisk trening, sier Kruke, som mener konsekvensene kan bli alvorlige hvis folk uten nok trening blir sendt ut på væpna oppdrag.

– Man vil kanskje ikke vil klare å håndtere de situasjonene en står overfor optimalt, og det kan jo medføre tap av liv eller skade på uskyldige. Det er en annen sak å bruke våpen på gatene i Stavanger enn å bruke våpen på en skytebane, sier han.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Politistudenter på skytetrening

Vi traff politistudenter med praksis ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, på skytetrening på Kalland i Sveio i fjor vår.

– Mer situasjonstrening

Påtroppende rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, sier hun tar synspunktene som kommer fram i masteroppgaven, til etterretning. Skarpenes mener likevel at dagens studenter er godt rustet til å møte politihverdagen.

– Vi har lagt om mye av utdanning de senere årene for å få til flere situasjonstreninger, sånn at studiene vet når det er riktig å trekke våpen, sier hun.

Ifølge Skarpenes er det å bruke våpen bare er en liten del av politiutdanninga.

– Og heldigvis er det sjeldent norsk politi er bevæpna, sier hun.

Norsk politi bevæpner seg likevel oftere og oftere, viser tall fra Politidirektoratet.

Etterlyser mer jevn trening

Politistudentene i masteroppgaven etterlyser mer jevn våpentrening. I dag er treningen lagt i intense bolker, noe som studentene mener gjør at de glemmer ut ting i mellomtiden.

– Vi har ikke mulighet for at studentene skal ha en jevn våpentrening, derfor er opplæringa lagt i bolker, sier Skarpenes.

Grunnen til at det er slik, er at Politihøgskolen i dag kun har to skytebaner – en i Stavern og en i Kongsvinger, begge et stykke fra Politihøgskolen i Oslo – hvor flesteparten av studentene er.

– Vi mener at studentene får det beste læringsutbyttet med effektiv trening i noen uker av studieåret, sier den påtroppende rektoren.

Blir sendt ut alene

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, regner med at de nyutdanna er klare for tjeneste når de har diplom fra Politihøgskolen. Hun understreker at politidistriktet tar våpenopplæring på alvor.

– De nyutdanna skal ikke være i front på et væpna oppdrag, sier Lindeberg.

Men det hender at de må nettopp det. I masteroppgaven til Åsbu kommer det fram at nyutdanna har blitt sendt på væpna oppdrag alene, uten hjelp fra mer erfarne kolleger.

– Men det er ytterst sjelden at det skjer, sier hun.

– Ligger på et fornuftig nivå

Politistasjonssjef i Haugesund, Edgar Mannes, mener de nyutdannedes våpentrening ligger på et fornuftig nivå. Han påpeker at politibetjenter må gjennom 48 timer våpenopplæring hvert år.

– Internasjonalt så ligger vi høyt når det gjelder operativ trening, sier han.

Bjørn Ivar Kruke mener dagens globale samfunn med forholdsvis åpne grenser, gjør at det er et større behov for væpna politi i dag.

– Det skjer en endring i samfunnet som vi må ta på alvor. En side av dette er at politiet må være bedre trent til å bruke våpen. Uavhengig av om vi liker den trenden eller ikke, så viser det seg at det er større behov for bevæpning nå enn tidligere, sier Kruke.

Flere nyheter fra Rogaland