NRK Meny
Normal

Bymisjonen vant millionstrid mot staten

Etter at barneverninstitusjonen Dreieskjevå ble lagt ned, har det vært strid om pensjonsforpliktelsene overfor de ansatte. Nå har Kirkens Bymisjon vunnet i retten og får tilbake 3,8 millioner kroner.

Aksjon for Dreieskjevå

Barneverninstitusjonen Dreieskjevå ble nedlagt i 2010 etter lang strid. Nå har striden stått om hvem som har ansvaret for pensjonen de ansatte hadde tjent opp.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Kirkens Bymisjon Rogaland, Kirkens Sosialtjeneste og Josefinestiftelsen gikk i 2012 til søksmål mot staten.

Striden handler om pensjonsforpliktelser i prosjekter frivillige organisasjoner har drevet etter avtale med staten. For når driftsavtalen utløper – skal da staten eller organisasjonen betale pensjonene som de ansatte har tjent opp?

3,8 millioner etter Dreieskjevå

For Kirkens Bymisjon Rogaland dreide det seg om drøye 3,8 millioner kroner i forbindelse med nedleggingen av barneverninstitusjonen Dreieskjevå i Sandnes.

Bymisjonen drev barneverninstitusjonen med driftsavtale med staten fra 1992 til nedleggelsen i 2010. Ved avviklinga ble det fastslått at staten skulle dekke alle kostnader. Bymisjonen mente at det også måtte gjelde pensjonsforpliktelsene, men det bestred staten.

Ørjan Berven, bistandsadvokat for familien Klungland

Ørjan Berven er styreleder i Kirkens Bymisjon Rogaland.

Foto: Scanpix

Organisasjonene vant saken i Borgarting lagmannsrett, men staten anka. Sist uke avslo Høyesterett anken. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.

Der heter det blant annet at oppdragsgiver, her staten, må forholde seg til kostnader som påløper i avtaleperioden selv om de ikke kommer til utbetaling før etter at kontraktsperioden er utløpt.

– Kan satse mer på barn og unge

Det betyr at Kirkens Bymisjon Rogaland får tilbakebetalt drøye 3,8 millioner kroner. Det er mye penger for organisasjonen, sier styreleder Ørjan Berven til NRK.

– Ja det er jo helt klart. Dette betyr svært mye for driften vår. Vi driver jo noen tiltak etter avtale med det offentlige, men det aller meste blir betalt av innsamla midler, og da er 3,8 millioner en betydelig sum, sier han.

Han understreker at dette ikke betyr noe for de tidligere ansatte, som uansett får det de skal ha. For bymisjonen betyr det derimot nye muligheter.

– Det er litt vanskelig å si nøyaktig hva pengene skal brukes til, men kanskje de kan gå til videre satsing på barn og unge i andre sammenhenger en det Dreieskjevå var, sier Berven.

For Kirkens Sosialtjeneste handler det om enda mye mer. 10 til 15 millioner kroner, anslår generalsekretær Helmuth M. Liessem overfor Vårt Land.

Kan gjelde flere

Og rettens avgjørelse kan få konsekvenser for flere frivillige organisasjoner.

– Det kan nok tenkes at det er andre stiftelser eller virksomheter som har drevet, eller ennå driver, med en tilsvarende driftsavtale som Kirkens Bymisjon har hatt, og som da kan ha den samme tolkningen av reglene, sier Ørjan Berven.