Vanskjøttede hester får bli i familien

Mattilsynet led nederlag i Jæren tingrett. 27 hester føres tilbake til datteren.

Mager hest i Sirdal

I november ble 27 hester hentet ut fra en gård i Sirdal. Mattilsynet vil vurdere å anke dommen, som ble avsagt 5. juli.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

27 hester som Mattilsynet hentet ut fra en gård i Sirdal i november, skal ifølge en fersk dom føres tilbake til familien som de ble tatt fra.

– Jæren tingrett har kommet til den slutningen at datteren på gården på Mydland er den rettmessige eieren av de hestene som befant seg på gården i november i fjor, sier Odd Ivar Berget, regionsjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland.

Hestene ble hentet ut fra gården på grunn av dårlig stell, og saken har skapt sterke reaksjoner over lengre tid. Fem hester var så vanskjøttede at de ble avlivet i samråd med dyrlege.

Før hestene ble omplassert, gjorde datteren på Sirdal-gården krav på hestene, og har nå vunnet frem i retten.

Mattilsynet vil, i samråd med regjeringsadvokaten, vurdere å anke dommen. Det vil kunne ta litt tid på grunn av fellesferien.

Eieforbud på gården

Dersom dommen blir stående vil datteren måtte finne en annen plass for hestene, enn på hjemmegården, forklarer Berget.

– De tidligere eierne har et forbud mot å eie og ha hester på sin eiendom i Sirdal. Derfor kan hestene ikke tilbakeføres til den gården, sier han.

Dommen ble avsagt 5. juli og Mattilsynet fikk vite om den to dager senere. Inntil videre forholder de seg til slutningen i tingretten, og at hestene vil bli tilbakeført til datteren.

– Så vil hun måtte finne tilfredsstillende oppstallingssteder for alle disse dyrene, sier Berget.

Uenighet om 27 hester

I utgangspunktet var det snakk om 40 hester totalt. Av de 35 gjenlevende hestene, var åtte eid av datteren og utenfor diskusjonen.

Dermed er det 27 hester det har vært uenighet om.

Disse hestene står nå på forskjellige oppstallingssteder etter avtale med Mattilsynet.

– De er hos personer som er egnet til å ivareta dyrene. Alle hestene er fôret godt og har blitt ivaretatt på en god måte. Alle er i god tilstand, sier Berget.