NRK Meny
Normal

Vanskjøtta kulturminner skal fram i lyset

I Rogaland ligger minnene fra fortida tett, men manglende skilting og dårlig vedlikehold gjør at få finner fram til dem. Det skal et prosjekt i fylkeskommunen endre på.

Fornminner skal fram i lyset

Her på Skadberg i Sola ligger det et gårdsanlegg fra folkevandringstida. Det er ikke lett å forstå slik forholdene er nå. Det mangler også skilt fra adkomstvegen slik at folk kan finne fram til stedet.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Rundt 150 arkeologiske kulturminner i Rogaland er utstyrt med skilt som forteller publikum hva som skjuler seg i landskapet. Det er gravrøyser, boplasser, gårdsanlegg og helleristninger, som forteller historier om menneskene som bodde her for tusenvis av år siden.

Men mange av disse historiene er i dag godt skjulte hemmeligheter.

Nedtagga skilt

– Det er jo griseri, og det har stått sånn i mange år, sier Tor Erik Hansen, leder i Sola historielag.

Vi er på Skadberg i Sola kommune. Skiltet foran oss er grundig nedtagga, og gjør det umulig å forstå at steinene på marka bak det viser et gårdsanlegg fra folkevandringstida.

Kulturminner skal fram i lyset

Tor Erik Hansen i Sola historielag og Anja Berggård Endresen i fylkets regional- og kulturutvalg er klare til å samarbeide om å gjøre de arkeologiske kulturminnene tilgjengelige for folk flest.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Har ikke hatt kontroll

De siste åra har ikke fylkeskommunen hatt kapasitet til å følge med på tilstanden til kulturminnene. En oversikt som nå er laga i Klepp, Stavanger og Sola, viser at det mange steder står dårlig til.

Anja Berggård Endresen

Anja Berggård Endresen mener kulturminnene kan bli en attraksjon for turister.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Vi merker at mye er vanskelig tilgjengelig. At det blant annet mangler skilting fra adkomstveiene slik at folk kan finne fram, sier Anja Berggård Endresen som leder regional- og kulturkomiteen i Rogaland fylkeskommune.

Gjengroing, tagging og annet manglende vedlikehold er andre problemer.

Tor Erik Hansen er langt fra imponert over fylkeskommunens innsats:

– De har ikke gjort noe på mange år, det er tydelig at her er det ingen som har oversikt og kontroll.

– Utendørs museum

Men nå skal det bli bedre, gjennom er treårig prosjekt politikerne i regional- og kulturutvalget har vedtatt å sette i gang.

Boplass ved Helleberget i Klepp

Her under Helleberget i Klepp bodde det folk for 5000 år siden. Men vegetasjonen i forkant gjør området vanskelig tilgjengelig.

Foto: Rogaland fylkeskommune

– Det er viktig både for å skape lokal identitet. Dessuten snakker vi om å få flere bein å stå på, og da er disse plassene også viktige for turister. Men da må de vite om dem, og vi må skilte dem, sier Berggård Endresen.

– Vi har et fantastisk utendørs museum, som er gratis og åpent hele døgnet, legger Tor Erik Hansen til.

Prosjektet skal både handle om fornminner som allerede er skilta, og om de mange man ønsker å gjøre bedre kjent, særlig de som ligger langs tur- og sykkelveier, og som derfor lett kan bli tilgjengelige.

Frivillige må med

Prislappen er på 1,6 millioner kroner i året. Håpet er å få støtte fra blant andre Riksantikvaren. Og det forutsetter samarbeid med kommuner og frivillige.

– Det er allerede frivillige organisasjoner som har gjort en formidabel innsats både med å skape tilgjengelighet, og å ta vare på områdene, sier Anja Berggård Endresen.

– Dette er bra, vi er klare til å være med, og har allerede satt opp flere skilt i vår kommune, sier Tor Erik Hansen i Sola historielag.

Nausttuft, Sør-Sunde i Stavanger

Denne nausttuften på Sør-Sunde i Stavanger er kraftig overgrodd. Dessuten er skiltstativet slitt og trenger vedlikehold.

Foto: Rogaland fylkeskommune