Hopp til innhold

Vannscooterforbundet er kritisk til ny forskrift: – Det er bare sprøyt

Stavanger er først ute med egne særregler for vannskutere, og forbyr sport og lek med farkosten nær land. Det kan være ulovlig, mener forbundet.

Morgan Meidell på vannskuter i Rogaland

Morgan Meidell er kritisk til forskriften.

Foto: Tuva Hilton

Første juni trådte en lokal forskrift i kraft som blant annet regulerer bruken av vannskutere nær land i Stavangerregionen.

I forskriften heter det at sport og lek med vannskuter i sjøområdene i Stavanger og Randaberg kommune, samt i Risavika i Sola, er ulovlig. Sport og lek defineres som «bruk med varierende fart, akselerasjon og retning».

Morgan Meidell er aktiv i vannskutermiljøet i Rogaland. Han er kritisk til forskriften.

– Man kan leke med en båt og man kan leke med en vannskuter. Jeg ser ikke noen forskjell mellom en båt og en vannskuter.

– Ikke grunnlag for å forskjellsbehandle vannskutere

Christian Hammernes, leder i Vannscooterforbundet, er nysgjerrig på om Stavangerregionen Havns regulering av vannskutere kan være lovlig, fordi Stavanger havn er først ut med å regulere vannskutere etter at den nye havne- og farvannsloven kom. De vil derfor sende forskriften til lovlighetskontroll hos statsforvalteren.

Christian Hammernes i Vannscooterforbundet mener det er meningsløst å regulere vannskutere.

Christian Hammernes, leder i Vannscooterforbundet synes forskriften er provoserende.

Foto: Christian Hammernes

– Vannskutere skal i utgangspunktet være likestilte med båter. Våre advokater peker på at særregulering av vannskutere må dokumenteres med en fagrapport, og det ser vi ikke at Stavanger Havn har gjort.

Hammenes mener paragrafen uansett er meningsløs.

– Er man uaktsom på sjøen, eller driver sjenerende adferd, har politiet allerede en rekke forskrifter og lover de kan bruke. Aktsomhet blir allerede regulert i blant annet sjøveisreglene og den sentrale fartsforskriften.

Heller enn å regulere en spesiell type fartøy, bør man regulere hvordan fartøyet brukes, mener Hammernes.

– Er sport og lek noe mindre irriterende hvis det skjer med en båt enn med en vannskuter? Det er bruken, ikke fartøyet i seg selv som må reguleres.

– Vannskutere er bygget for lek

Maritim sjef i Stavanger Havn, Dag Matre, er uenig i kritikken. Han peker på at vannskuter har evne til å komme raskt opp i høy fart, og gjøre raske kursendringer.

Dag Matre, maritim sjef, Stavangerregionen Havn

Dag Matre, maritim sjef ved Stavangerregionen Havn mener vannskutere må reguleres.

Foto: Tuva Hilton / NRK

– Med disse egenskapene blir vannskuterne i større grad brukt til sport og lek. Av hensyn til sikkerheten til andre som bruker havet mener vi det er riktig å regulere vannskutere, sier Matre.

Han vektlegger at det fortsatt er lov å bruke vannskutere, men at sport og lek må utøves lenger ut i farleden. Matre mener behovet er dokumentert.

– Vi i Stavangerregionen havn har saklig og grundig vurdert behovet for å regulere vannskuter, forteller Matre.

– Vi har full forståelse for at Vannscooterforbundet vil ivareta sine interesser, men vi i Stavangerregionen Havn skal ivareta alle som ferdes på sjøen sine interesser. Forslaget ble sendt ut på en bred høringsrunde, der mottok vi mange innspill, og etter å ha vektet alle disse innspillene valgte vi å regulere vannskuterbruken i nærheten av land, sier Matre.

– Provoserende

Hammernes mener den nye forskriften kun er en provokasjon.

– Idiotkjøring, som vi kaller det her i Trøndelag, er ikke lov, og det er allerede regulert. At de gjentar det kun for vannskutere, blir rett og slett bare provoserende.

– Poenget er at vi vil at vannskuter skal likebehandles med alle andre fartøy. Og den forskriften som er laga er bare sprøyt. Sjøsprøyt.

Flere nyheter fra Rogaland